Burmistrz Myślenic podpisał samorządową kartę dla kultury

Burmistrz Myślenic podpisał samorządową kartę dla kultury
Fot. Piotr Jagniewski

Maciej Ostrowski to pierwszy samorządowiec w Małopolsce, który zdecydował się podpisać „Samorządową kartę dla kultury”. Tym samym Myślenice dołączyły do miejscowości, które w swojej polityce traktują kulturę w sposób strategiczny

"Samorządowa karta dla kultury" to zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK.

Dokument określa zasady jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem, a animatorami kultury. W jego treści czytamy m.in., że kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, a uczestnicząc w kulturze tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jako dobro wspólne, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Kultury. 

- Cieszę się, że możemy być częścią elitarnego, a przede wszystkim bardzo odpowiedzialnego grona polskich samorządów, które kulturę traktują w sposób podmiotowy. W Myślenicach kultura odgrywa ogromne znaczenie. Staramy się inspirować i kreować takie działania, które przynoszą wymierne korzyści. Jesteśmy też świadomi wpływu kultury na rozwój ekonomiczny regionów. Warto przypomnieć, że średnio 75 procent wszystkich wydatków na kulturę w Polsce ponoszą właśnie samorządy terytorialne – wyjaśnia Maciej Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Skąd karta w Myślenicach?

Inicjatorami podpisania karty kultury dla samorządu przez burmistrza byli Natalia Nowacka i Piotr Szewczyk, którzy wraz z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu uczestniczą w programie rozwoju edukacji kulturalnej w Małopolsce, który realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury. Synapsy, to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań.

- Zainspirowani programem chcemy stworzyć w Małopolsce sieć współpracy instytucji kultury, które razem – ze wspólnej inicjatywy, będą pracować nad rozwojem koncepcji kompleksowej edukacji kulturowej w Małopolsce. W tym celu spotykamy się już po raz trzeci, by wypracować taki model działania, który zainteresuje władze samorządowe Małopolski, a w konsekwencji przyjęty zostanie przez inne małopolskie samorządy miejskie i wiejskie – wyjaśnia Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.

Małopolski Program Edukacji Kulturowej

Małopolski Program Edukacji Kulturowej to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstwa pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie, to wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży. Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w środowisku, drogą partycypacji wypracować zarys takiego programu i stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój. Organizatorami spotkania w Myślenicach były Małopolski Instytut Kultury oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Spotu. Spotkanie miało charakter warsztatów, a jego celem było wypracowanie planu działań, które mogłyby w Małopolsce doprowadzić do powstania Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej na wzór działań podjętych w województwie mazowieckim