Akcja

Burzyć czy nie burzyć? Mieszkańcy dyskutują o losach starej szkoły w Krzyszkowicach

Burzyć czy nie burzyć? Mieszkańcy dyskutują o losach starej szkoły w Krzyszkowicach
Od 2016 r. niewyburzona dotąd część starej szkoły wpisana została do rejestru zabytków. Wieś uznaje ten budynek za nieużyteczny i uważa, że nie ma on też istotnej wartości zabytkowej. Fot. Piotr Jagniewski

Zebranie wiejskie w Krzyszkowicach zdominowały dwie sprawy budzące obecnie największe zainteresowanie w tej wsi: wyburzenie starej szkoły i zbudowanie bezpiecznego skrzyżowania na Zakopiance

Na zebranie w sobotę 3 marca mieszkańcy stawili się licznie –156 osób. Spotkali się z nimi burmistrz Maciej Ostrowski, starosta Józef Tomal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski i radny miejski Robert Pitala. Gości powitał sołtys Władysław Dyduła, a zebranie prowadził przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Kleszcz. Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu sołeckiego w 2017 r. Pieniądze będące w dyspozycji rady sołeckiej przeznaczano głównie na żwirowanie dróg, udrażnianie i regulację rowów. W minionym roku gmina wykonała nakładki asfaltowe na trzech drogach wewnętrznych i wymieniła część wiat przystankowych. Radny Robert Pitala poinformował, że interpelował m.in. w sprawie tzw. obwodnicy (skręt na Włosań), montażu 3 lamp koło szkoły, siłowni zewnętrznej i remontu drogi od pętli.

Zakopianka - agrafka czy wariant dwupoziomowy?

Rada sołecka wraz z mieszkańcami aktywnie zabiega o rozwiązanie problemu Zakopianki. Obecnie włączenie się do ruchu z Krzyszkowic jest bardzo niebezpieczne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponowała rozwiązanie problemu na tzw. agrafkę, czyli wyjazd z Krzyszkowic w prawo i nawracanie w najbliższym możliwym miejscu. Rada sołecka proponowała poszerzenie tej agrafki, gdyż nawrotka, zwłaszcza dla dużych samochodów też jest niebezpieczna, ale to rozwiązanie i tak nie zdałoby egzaminu. Mieszkańcy Krzyszkowic wnioskują o skrzyżowanie dwupoziomowe.

Rada sołecka pytała, czy gmina i starostwo gotowe byłyby partycypować w kosztach jego budowy. Zarówno starosta, jak i burmistrz potwierdzili wolę współinwestowania w budowę estakady i mówili, że są zwolennikami tej opcji od samego początku. Gmina na własny koszt opracowała już koncepcję takich rozwiązań w naszych miejscowościach (budowa tuneli), ale nie została ona wykorzystana przez GDDKiA. Obecnie Generalna Dyrekcja zobowiązała się przedstawić rozwiązania wariantowe, do konsultacji z mieszkańcami.

Burmistrz dodał, że na mocy zmienionego obecnie prawa, gmina może uczestniczyć w finansowaniu inwestycji krajowych. Trzy lata temu było to niemożliwe. W sprawie dwupoziomowego skrzyżowania w Krzyszkowicach mieszkańców i samorząd wspomaga poseł Jarosław Szlachetka, a w rozmowach uczestniczy radny z terenu Krzyszkowic Robert Pitala.

Stara szkoła

Od 2016 r. niewyburzona dotąd część starej szkoły wpisana została do rejestru zabytków. Wieś uznaje ten budynek za nieużyteczny i uważa, że nie ma on też istotnej wartości zabytkowej.

Wolą mieszkańców jest wyburzenie go i sprzedanie działki, na której stoi – 18 arów – parafii za 1% jej wartości. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest najpierw wykreślenie go z ewidencji zabytków.

Taki też wniosek uchwaliła rada sołecka. Na pytanie Andrzeja Obłazy, na czyj wniosek obiekt znalazł się w tej ewidencji, nie uzyskano odpowiedzi. W każdym razie nie był to wniosek gminy. Burmistrz poinformował, że do 2016 r. szkoła nie była zabytkiem. Procedura jej wpisywania (na nie wiadomo czyj wniosek) została uruchomiona w czerwcu 2016 r. i trwała do roku 2017. Zebranie przegłosowało wolę wykreślenia starej szkoły z rejestru zabytków z jednym głosem wstrzymującym.

Drogi w Krzyszkowicach

Obok zakopianki poruszano też kwestię dróg – gminnych i powiatowych – na terenie wsi. Burmistrz powiedział, że w każdej miejscowości naszej gminy jest coraz więcej dróg remontowanych i modernizowanych. W tym roku gmina i starostwo chciałyby w Krzyszkowicach m.in. przeprowadzić remont drogi przy pętli, drogi w kierunku Sieprawia, zbudować most. O planowanych inwestycjach na drogach powiatowych poinformował starosta Józef Tomal.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)