Była wśród nas… Barbara Perek (1941-2018)

Była wśród nas… Barbara Perek (1941-2018)

Jakże niewiele mówią słowa nekrologu… Zaiste mówią zbyt krótko i zbyt lakonicznie: „Dnia 5 września 2018 roku zasnęła ufnie w Panu śp. Barbara Perek…” Odeszła nagle i niespodziewanie. Odeszła na zawsze pozostawiając w naszej pamięci ślady swej dobroci, promieniującej życzliwości i serdeczności, a nade wszystko ślady pięknej, mrówczej i szlachetnej - dla Boga i dla ludzi - PRACY

Ścieżką ostatniej drogi Zmarłej podążyła nie tylko najbliższa rodzina. Gromadnie i w żałobnym zasmuceniu podążyli Jej znajomi i przyjaciele, koledzy - nauczyciele, uczniowie - wychowankowie, przedstawiciele wielu ogniw życia duchowego, intelektualnego i artystycznego Myślenic. I nie mogło być inaczej… Na czas ostatniego pożegnania przybyli rozliczni orędownicy Jej działalności i Jej pracy na rzecz drugiego człowieka; na rzecz upowszechniania szeroko pojętej wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Przybyli również pasjonaci i wielbiciele Jej twórczości, wielorakiego w swym charakterze talentu i dorobku.

Barbara Perek urodziła się w 1941 roku w Łętowni. Studia wyższe w zakresie pedagogiki i matematyki ukończyła na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W tym samym czasie uczyła się wytrwale rysunku i malarstwa w pracowni krakowskiego malarza i pedagoga - Henryka Polichta. Ukończyła również 2-letnie studia synodalne w zakresie psychologii rodziny i społecznej nauki Kościoła. Przez 3 lata pracowała, jako nauczycielka matematyki i rysunku w Szkole Podstawowej w Pcimiu. Prowadziła tam chór uczniowski, zespół taneczny i kółko plastyczne. Kolejne 30 lat poświęciła pracy w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, jako nauczyciel matematyki i reklamy. W szkole prowadziła jednocześnie koło plastyczne, które przygotowywało na bieżąco wszelkiego rodzaju dekoracje szkolnych imprez i uroczystości.

Nieomal przez 40 lat Barbara Perek - pełnią swej wiary i organizatorskich zdolności - niezwykle czynnie angażowała się w działalności tutejszego Klubu Inteligencji Katolickiej; z wielkim sercem i zapałem organizując w naszym mieście m.in. „Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej”. Nietrudno było zauważyć, że Barbara Perek była wszechobecna nieomal na każdym wydarzeniu kulturalnym naszego grodu, bez względu na czas i miejsce imprezy. Umiała życzliwym i dobrym słowem wesprzeć każdą inicjatywę, inspirując przedstawicieli środowiska kultury do tworzenia kolejnych projektów dla kultury ważnych i istotnych. W kręgu Jej szczególnych zainteresowań pozostawał też śpiew i taniec. Śpiewała w Chórze Nauczycielskim pod wodzą Stanisława Dziurdzi (1970-1987), a następnie przez wiele lat w zespole madrygalistów „Capella Myslenicensis” pod kierunkiem Józefa Romka. Z właściwą sobie energią i talentem działała w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” wspierając swym głosem sekcję chóralną zespołu. Kochała śpiew, kochała taniec, szanowała tradycję ludową będąc tym sposobem ważnym orędownikiem tego, co w kulturze naszej zostało wypracowane przez całe pokolenia ludowych artystów.

Krąg Jej zainteresowań i pasji był daleko szerszy. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę spróbowała swoich sił w malarstwie sztalugowym. W odkrywaniu tajemnic sztuki niezwykle pomocnym okazało się ukończenie 2-letniego kursu rysunku i malarstwa (2004-2005) pod kierunkiem myślenickiego grafika i malarza - Rafała Zalubowskiego. Z tą chwilą - Barbara Perek z absolutnie większą swobodą i znajomością rzeczy porusza się w wielkim labiryncie sztuki, nieustannie udoskonalając swój warsztat i swoje umiejętności, poszerzając równocześnie sferę tematyczną swoich obrazów, swoich kompozycji. Najchętniej malowała pejzaże określonych pór roku i martwe natury; czasem portrety bliskich. Tworzyła jednocześnie portrety świętych i błogosławionych (m.in. Ojca Pio, Matki Teresy, Jana Pawła II). Była autorką serii niezwykle ekspresyjnych i przejmujących obrazów z cyklu: „Cierpienie - Krzyż - Zmartwychwstanie”. Kilka z nich w fotograficznym zapisie prezentowaliśmy m.in. w Restauracji „Na Stradomiu” w 2015 roku.

W jej twórczości malarskiej pojawiały się równolegle także inne wątki… Dr Emil Biela - już przed dwudziestoma laty w pełnym zachwycie zauważył, że Pani Barbara była też „malarką kwiatów… ukochanych kwiatów, które - jak zauważył - uczą piękna i mówią o niekłamanym pięknie, wskazują drogę do codziennej radości…” Malarski dorobek zmarłej artystki był niezwykle okazały i tematycznie urozmaicony. Obrazy naszej malarki podziwialiśmy wielokrotnie podczas wielu wystaw sztuki amatorskiej, m.in. w ramach cyklicznych ekspozycji „Praca i Piękno” w myślenickim Domu Kultury, ale także podczas indywidualnych wystaw w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” (1991-1999). To wtedy usłyszeliśmy ważne słowa autorskiego komentarza: - Do swojego malarstwa nie szukam żadnej filozofii… Maluję z potrzeby serca. Gdy coś mnie zachwyca pragnę zatrzymać ulotność piękna - mówiła. Sens Jej twórczego działania określiło niezwykle trafne motto zawarte w jednym z katalogów: „Wysławiamy Cię Panie Boże za cuda natury, które stworzyłeś i pozwalasz nam je podziwiać…”.

Czas twórczości i pięknej pracy śp. Barbary Perek niestety zatrzymał się… Zatrzymał się nieodwołalnie na zawsze. Wiemy natomiast, że to czego dokonała w swoim pracowitym i szlachetnym życiu pozostanie w naszej najgłębszej pamięci długo i nieskończenie, albowiem na takową pamięć w pełni sobie zasłużyła, darząc nas wszystkich tym, co Boże i ludzkie, tym co najlepsze, najmądrzejsze i najpiękniejsze.

Jan Koczwara Jan Koczwara Autor artykułu

Pasjonat, kolekcjoner i baczny dokumentalista lokalnych - i nie tylko - wydarzeń społecznych, kulturalnych oraz artystycznych. Człowiek o fenomenalnym dorobku naukowym i artystycznym pełen skromności i kultury osobistej.