Życzenia Wielkanocne

Chcemy być obecni w życiu mieszkańców

Chcemy być obecni w życiu mieszkańców
Mł. insp. Maciej Kubiak, nowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Fot. Piotr Jagniewski

Widzę Komendę Powiatową w Myślenicach jako jednostkę otwartą. Wspólnie z mieszkańcami, samorządem i różnymi instytucjami tworzymy to miasto. Nie możemy być traktowani jak twierdza.

Jesteśmy dla ludzi i cenimy sobie kontakt z nimi oraz z ich opiniami, dlatego chcemy być obecni w życiu społeczności lokalnej powiatu myślenickiego.

Dzisiaj działalność prospołeczna i profilaktyczna stanowią taką samą część pracy policji jak zwalczanie przestępczości. Służymy radą i pomocą. Taka jest rola policji w XXI wieku

- w rozmowie z nami mówi mł. insp. Maciej Kubiak, nowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Po niespełna trzech miesiącach pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach mł. insp. Maciej Kubiak został powołany na to stanowisko przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę. Zapytaliśmy go m.in. o to w jaki sposób zarządzana będzie myślenicka jednostka, o rolę jaką w naszym codziennym życiu powinna odgrywać policja i o problemy z jakimi na co dzień zmaga się ta formacja.

Obowiązki komendanta powiatowego policji pełni pan od połowy marca. Przez ten czas zdążył już pan poznać specyfikę miasta, gminy i powiatu myślenickiego?

Powiat nie różni się wiele od sąsiednich w których do tej pory miałem okazję pracować. Każdy rejon ma jednak swoje charakterystyczne zagrożenia. W przypadku Myślenic generuje je bliska odległość dużej aglomeracji jaką jest Kraków i droga krajowa nr 7 popularnie zwana Zakopianką. Przykładowo sąsiedztwo Krakowa wpływa na liczbę sympatyków tamtejszych klubów sportowych, których naturalnie będzie tu więcej niż w Zakopanem. Nie odnotowujemy jednak szczególnych zagrożeń przestępczością, które mogłyby napawać mieszkańców pesymistyczną myślą. Już na początku swojej pracy w powiecie myślenickim miałem okazję porozmawiać zarówno z mieszkańcami jak i włodarzami gmin. Te spotkania potwierdziły policyjną statystykę, która wskazuje na to, że to spokojna okolica. Oczywiście nie oznacza to, że nie dostrzegamy problemów - reagujemy na wszelkie incydenty i zgłoszenia.

Nie wychował się pan w naszej okolicy, a więc musiał poznać pan Myślenice od podstaw. Czy jest coś charakterystycznego w naszym mieście, co w pierwszej kolejności przyciągnęło uwagę?

Podczas pierwszej wizyty służbowej w Myślenicach zwróciłem uwagę na brak miejsc parkingowych.

Poprzedni komendant Michał Gamrat za priorytet stawiał sobie m.in. uporządkowanie parkowania na terenie miasta. Podziela pan takie myślenie?

Nie mogę powiedzieć, że problem parkowania jest dla mnie priorytetem. Rozmawiałem z burmistrzem i starostą, którzy zapewniają że dostrzegają to zjawisko i są zwolennikami tworzenia nowych miejsc parkingowych. Takie niedawno powstało pod estakadą i uważam, że to dobry kierunek w którym powinien zmierzać samorząd. Nie widzę potrzeby potężnego angażowania pracy myślenickiej policji w uczenie kierowców prawidłowego parkowania i nie mogę zapowiedzieć walki ze wszystkimi parkującymi niezgodnie z przepisami. Tym zadaniem dzielimy się ze strażą miejską, co oczywiście nie oznacza, że nie interweniujemy. Robimy to zwłaszcza, gdy mieszkańcy zgłaszają samochody pozostawione w sposób, który stwarza zagrożenie w ruchu drogowym lub utrudnia bezpieczną komunikację. Jednak warto pamiętać, że parkowanie niezgodne z przepisami nie może stanowić priorytetu w działaniu myślenickiej policji.

Co zatem uważa pan za priorytet?

Priorytetem będzie oczywiście szeroko pojęte dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu myślenickiego. Poczucie bezpieczeństwa dla każdego obywatela może oznaczać coś innego. Dla jednego będzie to częsty widok patroli, natomiast inny będzie czuć się bezpiecznie, kiedy w jego okolicy, u bliskich i sąsiadów nie będzie dochodzić do kradzieży. Dlatego w naszej pracy nie możemy skupiać się wyłącznie na jednym zjawisku. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom to jedno z najważniejszych zadań policji. Nasze działania muszą być tak ukierunkowane, żeby to poczucie było niezmiennie dobre.

Mówiąc o bezpieczeństwie automatycznie na myśl przychodzi system monitoringu miejskiego, który funkcjonuje w Myślenicach od 2008 roku. W jaki sposób wpływa na nasze bezpieczeństwo, jaką rolę spełnia w codziennej pracy policji i czy uważa pan za zasadną jego rozbudowę?

Policjanci pozytywnie oceniają system monitoringu, który na co dzień pozwala nam skuteczniej działać. W przeciągu tych lat pozwolił na poprawę bezpieczeństwa w centrum miasta. Monitoring wizyjny to przede wszystkim sprzęt, a ten jak każda technologia z biegiem czasu wymaga rozbudowy. Każda inicjatywa samorządów, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców będzie przez nas mile widziana.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie mówi o panu „doświadczony oficer” i stawia przed panem trzy zadania. To skuteczne działanie policji, współpraca z samorządem i utrzymanie dobrej atmosfera pracy w jednostce oraz odpowiedni dobór ludzi.

To będą dla mnie priorytety, ale to również zadania które wpisują się w moje dotychczasowe działania w komendach w Nowym Targu czy Suchej Beskidzkiej. Od zawsze uważałem, że policja powinna osiągać dobre wyniki, współpracować z samorządem i społecznością lokalną oraz dbać o atmosferę. Dobrze zarządzana jednostka to taka, która funkcjonuje bez zarzutu nawet pod moją nieobecność.

Na jakim etapie znajduje się współpraca z samorządami w kwestii otwierania nowych komisariatów?

W Sułkowicach obecnie trwają intensywne prace. Była to jedna z pierwszych decyzji, którą podjąłem na wniosek burmistrza Piotra Pułki poparty uchwałą radnych i wnioskiem mieszkańców oraz posła na sejm RP Jarosława Szlachetki. Udało nam się wybrać miejsce, którym będzie budynek Zespołu Szkół przy ul. Sportowej i mamy nadzieję, że posterunek zostanie otwarty jeszcze w tym roku. Co do planowanego otwarcia posterunku w Pcimiu, na pewno nie stanie się to w tym roku. Aktualnie nie został jeszcze wskazany lokal w którym miałaby mieścić się jednostka policji.

Niedawno ze względu na liczbę zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń dotyczących zachowania kierowców i braku przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego – policja zorganizowała debatę na temat bezpieczeństwa w tym miejscu. To pomocne narzędzie w waszej pracy?

Dobrze, że doszło do tego spotkania. Najlepszym efektem każdej debaty jest rozwiązanie problemu o który wspólnie z mieszkańcami apelowaliśmy do zarządcy drogi. To dowód na to, że policja wychodzi do ludzi i stara się być blisko problemów z jakimi się zmagają na co dzień. Taka jest dzisiejsza rola dzielnicowych, którzy zostali odciążeni od prac biurowych, dzięki czemu mają więcej czasu na uczestniczenie w życiu swoich dzielnic. To policjanci pierwszego kontaktu, dlatego muszą być widoczni i rozpoznawalni przez mieszkańców.

Z kolei kontakt z policją ułatwia dzisiaj wspomniana Krajowa Mapa Zagrożeń. To nowe narzędzie, które wykorzystujemy w pracy od 2 lat i zarazem najłatwiejsza forma wpływania przez mieszkańców na to, gdzie i jakimi problemami policjanci powinni się zająć w pierwszej kolejności. Podkreślić należy, że zasygnalizowanie tą drogą problemu nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem interwencji, natomiast obliguje nas to do niezwłocznego zajęcia się nim i jego zweryfikowania.

Kiedyś policja jako formacja w tym kraju była odizolowana od społeczeństwa. Dzisiaj ułatwiamy mieszkańcom ten kontakt. Widzę Komendę Powiatową w Myślenicach jako jednostkę otwartą na sygnalizowane problemy, na współpracę i angażowanie podmiotów zewnętrznych na wszystkie nasze działania. Wspólnie z mieszkańcami i samorządem tworzymy to miasto. Nie możemy być traktowani jak twierdza. Jesteśmy dla ludzi i cenimy sobie kontakt z nimi oraz z ich opiniami, dlatego chcemy być obecni w ich codziennym życiu. Tam gdzie mamy ścigać przestępców będziemy to robić, ale dzisiaj działalność prospołeczna i profilaktyczna stanowią taką samą część pracy jak zwalczanie przestępczości.

Czyli policjant rozumiany jako osoba do której każdy może podejść na ulicy z problemem lub prośbą o pomoc?

Nie tyle do samego patrolu, co do nas jako instytucji. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przychodząc do nas z jakimś problemem lub pytaniem został odesłany bez konsultacji. Sam przyjmuję strony, podobnie moi naczelnicy. Służymy radą i pomocą. Taka jest rola policji w XXI wieku. Ponadto uczestniczymy w życiu miasta, bierzemy udział w piknikach, spotkaniach, akcjach charytatywnych, prezentujemy siebie, zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Skoro już o tym mówimy. Jak wygląda sytuacja kadrowa w policji? Niedawno baner zachęcający do podjęcia pracy w tej jednostce wisiał na terenie Liceum Ogólnokształcącego. Ile macie wakatów?

Bycie policjantem to trudna i wymagająca rola. W tej pracy niejednokrotnie przychodzi podejmować ważne decyzje skutkujące różnymi konsekwencjami. To rodzi stres i wymaga prawdziwego poświęcenia. Mamy braki kadrowe i nie ukrywam, że to jeden z problemów z którymi jako formacja mundurowa zmagamy się w skali całego kraju. Na dzień 1 lipca mam 7 wakatów. Rynek pracy w Polsce zmienia się dynamicznie i policja musi nadążyć za tymi zmianami. Osób do pracy zaczyna brakować w każdej branży.

Dzisiaj oferta pracy w policji może wydawać się mniej atrakcyjna niż jeszcze kilka lat temu, a rynek pracy daje młodym ludziom o wiele większy wybór niż 20 lat temu. Kiedy wstępowałem w nasze szeregi w 1993 roku, moje pokolenie decydowało się na służbę w policji za priorytet uznając przysłowiowe „naprawianie świata”. To były lata 90., początek transformacji. Wielu z nas marzyło, aby zostać policjantem kryminalnym np. w nowo utworzonym wydziale do walki z narkotykami. Zakładaliśmy mundur, aby „służyć, chronić, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli”. Praca w policji to misja, dlatego poszukujemy pasjonatów.

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w trakcie interpelacji radnych padł głos o potrzebie zwiększenia częstotliwości patroli w mieście, zwłaszcza w godzinach wieczornych. W czasie wakacji będziecie bardziej widoczni?

W okresie wakacyjnym można spodziewać się wzmożonych patroli w miejscach wypoczynku i rekreacji, a także w centrum miasta. Naturalne, że nasza aktywność w godzinach wieczornych i w weekendy będzie dostosowana do potrzeb związanych z m.in. zwiększonym ruchem na ulicach miasta. Nie zawsze musimy być widoczni, aby być obecni. Proszę pamiętać, że nieustannie patrolujemy ulice i reagujemy na każde zgłoszenie.

Wymienia pan braki kadrowe jako jeden z problem z którym mierzy się policja w skali kraju, ale co jeszcze będzie wyzwaniem dla komendanta Macieja Kubiaka w wymiarze lokalnym?

Przejąłem komendę w dobrym stanie i chciałbym go utrzymać jednocześnie dbając o ciągłe poprawianie warunków pracy. Dzisiaj dysponujemy ponad dwudziestoma autami. Pojazdy z biegiem czasu podlegają zużyciu i pojawia się potrzeba ich sukcesywnej wymiany. Mam nadzieję, że uda się sprawnie odmłodzić flotę przy pomocy Komendy Wojewódzkiej, a być może samorządów.

Jak pan ocenia warunki lokalowe w Myślenicach w stosunku do poprzednich miejsc pracy takich jak Sucha Beskidzka, Maków Podhalański czy Nowy Targ?

Nie ukrywam, że widzę potrzebę poprawy warunków lokalowych. Nie są wystarczające i nie w pełni zaspokajają potrzeby dzisiejszej policji oraz zadań jakie się przed nią stawia. Wiele pomieszczeń wymaga remontów i prac adaptacyjnych, a może nawet innych rozwiązań, które mogłyby usprawnić nasze funkcjonowanie. 

Mł. insp. Maciej Kubiak w policyjne szeregi wstąpił w 1993 roku. Służbę rozpoczynał w Komendzie Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach w pionie kryminalnym. Po 6 latach służby w Wielkopolsce trafił do Komedy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego. Zanim trafił do Myślenic pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej, a wcześniej Komendanta Komisariatu w Makowie Podhalańskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach powierzono mu 9 marca 2018 roku. Z dniem 25 czerwca powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)