Ciekawostki przyrodnicze ziemi myślenickiej Diabelski Kamień na stokach Kotonia – gmina Pcim

Ciekawostki przyrodnicze ziemi myślenickiej
Diabelski Kamień na stokach Kotonia – gmina Pcim
Fot. Z. Kalinowski

Do skały prowadzi żółty szlak turystyczny z Pcimia, koło kościoła w kierunku na Kotoń. Trasą wiodącą grzbietem Słowiakowej Góry dojdziemy do polany przy osiedlu Figuły. Tu, w miejscu zaznaczonym na drzewie strzałkami namalowanymi czerwoną farbą, odchodzimy od głównego szlaku. Dzięki miejscowym opiekunom tej ciekawostki, jesteśmy w stanie bez trudu ją odnaleźć. Po ok 2 min. natrafimy na skałę na stoku w lesie, mającą znajdować się w miejscowości Stróża. To ambona o wysokości 6,5 m., rozcięta pionową szczeliną na dwie części. Z Diabelskim Kamieniem jest związana typowa legenda. Oczywiście kamień niósł diabeł z Tatr. Miał zamiar zniszczyć klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdy przelatywał nad szczytem Kotonia, wybiła północ. Diabeł ze zmęczenia opadł z sił i upuścił kamień. Tak stoi do dnia dzisiejszego.

Ziemowit Kalinowski Ziemowit Kalinowski Autor artykułu

Obywatel Miasta Myślenice (z dziada i pradziada). Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Dawniej działacz antykomunistycznej, niepodległościowej opozycji. Badacz oporu antykomunistycznego na ziemi myślenickiej.