Cieszcie się Myślenice

Cieszcie się Myślenice

Sierpień jest szczególnym miesiącem w historii Polski. Właśnie w sierpniu, niecałe dwa lata po odzyskaniu niepodległości – w roku 1920 – dopiero co odrodzone Państwo Polskie musiało stawić czoła nawale bolszewickiej, która raz na zawsze miała zmieść nas z mapy Europy.

Czerwonoarmiści nawet nie zakładali oporu ze strony Polaków, zapowiadając rychły postój nad oceanem i przystanek w Watykanie, aby w jego fontannach napoić konie. Nie udało się bolszewikom, a decydująca bitwa tej wojny nazwana została Cudem nad Wisłą i związana jest z bezpośrednim wstawiennictwem Matki Bożej. Miała to być odpowiedź Maryi na ogólnoświatową krucjatę różańcową w intencji Polski zainicjowaną wcześniej przez Bartolomeo Longo.

1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszawskie, bohaterski zryw tych, którzy dość mieli mordów, aresztowań i upodlenia ze strony hitlerowskich barbarzyńców. Wiele jest świadectw, które mówią, że powstańcy oprócz broni, trzymali w ręku różaniec, modląc się do Matki Najświętszej. Mimo pozornej klęski, powstanie warszawskie stało się symbolem walki o to, co najważniejsze; o wolność, godność, o Polskę.

Wielu z nas pamięta sierpniowy zryw Solidarności, który wlał w serca nadzieję na prawdziwie wolną i niepodległą Polskę, który był początkiem wielkich zmian w całej Europie. Siłą strajkujących ponownie było zawierzenie Maryi i oddanie się w Jej opiekę.

Wśród tych znaczących sierpniów dla naszego kraju, znalazł się też sierpień myślenicki, konkretnie 24 sierpnia 1969 roku. Tego dnia Pani Myślenicka, czczona w Cudownym Wizerunku od wieków w naszym mieście, została uhonorowana koronami papieskimi, które nałożył Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Papież i Święty Jan Paweł II, Wielki Polak, Wielki Papież, człowiek którego życiowe hasło brzmiało „Cały Twój Maryjo”.

W przeddzień 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu, przypominając XVII-wieczny hymn ku czci Przenajświętszej Panny, „Cieszcie się, Myślenice / Macie czym – koniecznie. / Oto Was Matka Boża / Nie opuści wiecznie!”, oddajemy w Państwa ręce ten specjalny numer poświęcony Matce Bożej, która zawsze była i jest nadal obecna w różnych momentach życia naszego kraju i naszego miasta. Matce Bożej, która czczona jest w Cudownych Wizerunkach, w przydrożnych kapliczkach, w Sanktuarium w Myślenicach, Kalwarii, Częstochowie i wielu innych, w sztuce ludowej. Matce Bożej obecnej również w czasie najcięższych prób na polu bitwy.

Myślenicka Madonna

Myślenicka Madonno zdobna w złote korony

Niechaj będzie na wieki w Tobie Bóg pochwalony

Przyjmij dziś uwielbienie ludu myślenickiego

Za Karola Wojtyłę – Jana Pawła Świętego

On to kiedyś nałożył na Twe skronie korony

Niechaj będzie na zawsze za to Bóg pochwalony

Myślenicka Madonno chlubo miasta naszego

Króluj nam tu na zawsze Matko Boga Żywego

Tyś jest naszą nadzieją, Ty oręduj za nami

W Tobie dziś wychwalamy Boga co nad wiekami

Myślenicka Madonno ziemi tej opiekunko

Syna swego najlepsza, najwierniejsza piastunko

Weź pagórków tych pejzaż, lasów żywiczne tchnienie

Szelest Raby i słońca najcieplejsze promienie

I ofiaruj to wszystko w modlitw naszych bukiecie

Największemu z Polaków, najdroższemu nam w świecie

Myślenicka Madonno chlubo miasta naszego

Króluj nam tu na zawsze Matko Boga Żywego

Tyś jest naszą nadzieją, Ty oręduj za nami

W Tobie dziś wychwalamy Boga co nad wiekami

Piotr Oprzędek

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.