Co się liczy w wyborze burmistrza? Stawiacie na dokonania, program i uczciwość

Co się liczy w wyborze burmistrza? Stawiacie na dokonania, program i uczciwość

Przepytaliśmy mieszkańców na co zwracają uwagę w wyborze kandydata na burmistrza. Największe znaczenie dla was ma uczciwość, dokonania dla regionu, program wyborczy i przeszłość kandydata oraz jego wykształcenie. Najmniejszą wagę przykładacie do jego wyglądu, czy na pewno?

 

Dawid Tomal: W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i zwiększającym się zainteresowaniem polityką lokalną, postanowiłem poznać opinię mieszkańców Gminy Myślenice na temat postrzegania funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Na podstawie zebranych danych powstał przybliżony profil wyborcy w gminie. Przepytano ponad 450 osób. Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte i była anonimowa. Do badania wykorzystano dwie możliwości. Jedną z nich było wypełnienie kwestionariusza w formie papierowej, natomiast drugi sposób polegał na uzupełnieniu formularza drogą elektroniczną.

W badaniu ankietowani stanowili prawie tożsamą liczbę pod względem płci (217 mężczyźni, 246 kobiety). Dążono by kategoria wieku była jak najszersza i uwzględniała każdy rok urodzenia w mniej więcej równym stopniu.

Analizując Gminę Myślenice skierowano prośbę o opinię zarówno do mieszkańców miasta jak i do osób z pobliskich miejscowości, gdzie druga grupa stanowiła dwie trzecie uczestników. Kolejno zapytano o posiadane wykształcenie. Największy odsetek stanowiły osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową (34%), następnie technikum i liceum (razem blisko 30%), w trzeciej kolejności respondenci, którzy posiadali dyplom uczelni wyższej (lekko ponad 23%). Ponad 5% zadeklarowało szkołę podstawową. Na podobnym poziomie odmówiono określenia poziomu edukacji (nie chcę udzielać odpowiedzi). Dodatkowo 2% wskazało szkołę policealną, zaś niecały procent dotyczył osób, które wytypowały gimnazjum.

 

Dokonania kandydata na pierwszym miejscu

Uczestniczący w badaniu w jednym z pytań mieli za zadanie wskazanie cechy, która decyduje, że mogą oddać głos na danego kandydata w samorządzie lokalnym. Istniała możliwość wybrania kilku elementów.

Ankietowani stwierdzili, że największe znaczenie mają dokonania osoby odnośnie regionu myślenickiego (trzy czwarte głosów). Na drugim miejscu znalazł się program wyborczy startującego w wyborach (co trzeci badany). Co czwarty uważał, że takim wyznacznikiem powinna być przeszłość danego pretendenta na urząd. Na tym samym miejscu wyznaczono wykształcenie. Kolejno określono, że oddając głos przepytywani kierują się przynależnością partyjną kandydata (17%).

Dla 13% osób ważna staje się prowadzona kampania wyborcza. Dla co dziesiątego istotny jest wizerunek zewnętrzny. Prawie tożsamy procent badanych nie miało zdania w motywacji by na kogoś zagłosować.

Uczciwość jest najważniejsza!

W ostatnim pytaniu zapytano o cechy, które warunkują to, że można zaufać drugiej osobie. Wiele osób zaznaczyło po kilka opcji, chodź były także pojedyncze odpowiedzi. Najważniejszym elementem dla badanych okazała się uczciwość - z wynikiem 65%.

O 20% mniej na drugim miejscu znalazła się odpowiedzialność. Chęć podejmowania współpracy z ludźmi znaczyła dla 40% badanych. Na czwartym miejscu wytypowano, że zaufanie należy budować za zasadzie szacunku do siebie (co trzeci badany).

Kolejno wskazano umiejętność zawierania kompromisów i budowanie porozumienia między sobą (co szósta deklaracja). Prawie 8% stwierdziło, że determinantą jest kreatywność i inteligencja. Podobny wynik dotyczył także charyzmy jednostki. Jako wybiórcze cechy podano między innymi prawdomówność oraz umiejętność poprawnej komunikacji.

Dawid Tomal Dawid Tomal Autor artykułu

Ukończył administrację, politologię, zarządzanie produkcją oraz architekturę krajobrazu. Interesuje się sprawami polityki krajowej i samorządowej oraz rozwojem regionalnym miasta Myślenice. Autor opracowania „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”.