Akcja

Co to jest ADHD?

Bardzo często termin ADHD jest łatką niesłusznie przyklejaną niegrzecznym dzieciom. Czym tak naprawdę jest to zaburzenie…

 

- wyjaśnia Maria Klakla psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

 

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem, które absolutnie nie oznacza „bycia niegrzecznym dzieckiem”. Dziecko nadpobudliwe ma mało zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania, przez co zachowuje się często w sposób dla nas trudny do zaakceptowania. A to dlatego, że jego mózg pracuje w odmienny sposób, co uniemożliwia mu kontrolowanie swoich zachowań.

Nadpobudliwość psychoruchowa jest to zespół objawów, które występują we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka: ruchowej, poznawczej i emocjonalnej. Dziecko z ADHD cechuje więc np. nadmierna ruchliwość, co oznacza, że nie potrafi ono być bez ruchu nawet przez krótki okres czasu. Dodatkowo u dziecka z ADHD współwystępują zaburzenia uwagi, czyli trudności w skupieniu uwagi na zadaniu.Takie dziecko nie potrafi dłużej skupić się na czynności, którą wykonuje, ponieważ nawet najmniejsze bodźce go dekoncentrują i odrywają od zadania, przerzuca ono swoją uwagę z obiektu na obiekt, zachowuje się tak, jakby interesowało go kilka rzeczy naraz. I wreszcie dziecko z ADHD może cechować nadmierna impulsywność, objawiająca się brakiem opanowania, silnymi reakcjami emocjonalnymi, czy zwiększoną wrażliwością emocjonalną.

ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że u jego podłoża leżą nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. U dziecka z ADHD występuje znaczna przewaga procesów pobudzania nad hamowaniem oraz wzmożona ruchliwość procesów nerwowych, tzn. szybkie przechodzenie od stanu pobudzenia do stanu hamowania i odwrotnie. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na pojawienie się i/lub nasilenie objawów ADHD.

Zaliczamy do nich m.in.: choroby zakaźne w okresie ciąży, obciążenie okołoporodowe (niedotlenienie podczas porodu), urazy głowy we wczesnym dzieciństwie, zaniedbania środowiskowe, nieprawidłową dietę, nieprawidłową atmosferę domową, nieprawidłowy styl wychowawczy w rodzinie, ale także nieprawidłowe spędzanie przez dzieci czasu wolnego (np. za pomocą gier komputerowych lub telewizji, które w większości zawierają elementy przemocy). Jak więc widzimy, ADHD jest schorzeniem, a nie celowym zachowywaniem się dziecka w niewłaściwy sposób.

W zakresie diagnozy i terapii ADHD mogą Państwo otrzymać pomoc m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.