Akcja

Co dalej z bezkolizyjnym przejazdem w Krzyszkowicach?

Miasto 6 lutego 2018 Wydanie 5/2018
Co dalej z bezkolizyjnym przejazdem w Krzyszkowicach?

Potrzebę stworzenia bezpiecznego przejazdu przez Zakopiankę w Krzyszkowicach mieszkańcy zgłaszali od dawna. Temat był poruszany m.in. podczas zebrania wiejskiego i debaty na temat bezpieczeństwa w maju ubiegłego roku. Od tego czasu GDDKiA wykonała korektę skrzyżowania, a teraz rozważa w tym miejscu budowę bezkolizyjnego przejazdu

Na temat miejsca, w którym przecina się droga powiatowa z Zakopianką w Krzyszkowicach pisalismy już kilkukrotnie. W ubieglym roku w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała korektę skrzyżowania, która polega na stworzeniu lewoskrętu od Myślenic, przebudowie lewoskrętu od Krakowa oraz wlotu drogi powiatowej i budowie chodników w obrębie skrzyżowania wraz z dojściami do zatok autobusowych. To jednak nie zaspokajało w pełni oczekiwań mieszkanców.

W poniedziałek 5 lutego na prośbę Waldemara Kleszcza - przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krzyszkowicach w gabinecie burmistrza Macieja Ostrowskiego zorganizowano spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Zakopianki z drogą powiatową w Krzyszkowicach. Jest to kontynuacja wspólnych działań i oczekiwań mieszkańców tej miejscowości dotyczących poprawy komunikacyjnej na niebezpiecznym odcinku Zakopianki, poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu.

W trakcie spotkania starosta Józef Tomal wraz z burmistrzem Maciejem Ostrowskim podtrzymali stanowisko w sprawie partycypacji w kosztach związanych z poprawą bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu zaznaczając, iż głównym inwestorem przedsięwzięcia powinien pozostać zarządca drogi o wyższej kategorii - czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył również poseł Jarosław Szlachetka, który przekazał informację o trwających rozmowach na temat opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania w Krzyszkowicach.

Ten temat został wywołany przez Gminę Myślenice włącznie z pokazaniem wstępnej koncepcji przejazdu podziemnego podczas zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w kwietniu 2017 roku i uzyskał aprobatę mieszkańców, którzy opowiedzieli się jednoznacznie za tego typu rozwiązaniem. - Bardzo cieszy, że po ubiegłorocznym zebraniu wiejskim GDDKiA zmieniła zdanie w kwestii budowy bezkolizyjnego przejazdu przez Zakopiankę. Dziękujemy mieszkańcom za determinację i poparcie pomysłu Gminy Myślenice w sprawie budowy bezpiecznego wyjazdu z Krzyszkowic - mówi burmistrz Maciej Ostrowski.

GSI