Cyfrowe mapy - coraz bliżej

Cyfrowe mapy - coraz bliżej

Powiat Myślenicki podpisał umowę z Firmą „Geomap” Sp. J. z Dębicy na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Myślenice”

Zadanie to jest największym, wartym ponad 3 miliony złotych, spośród zaplanowanych w projekcie „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi ponad 9 milionów złotych.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych gromadzonych w Państwowych Zasobach Geodezyjnych i Kartograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków, Bazie Danych Obiektów Topograficznych 500, w Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Niezwykle ważne jest zapewnienie przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach świadczenia e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności. Ten cel będzie osiągnięty m.in. przez modernizację bazy danych ewidencyjnych gminy Myślenice oraz cyfryzację danych, czyli przekształcenie papierowych map ewidencyjnych na ich wersję elektroniczną.

Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2020 r.