Czujemy się bezpieczniej

Czujemy się bezpieczniej

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. Wysokie poczucie bezpieczeństwa - 86% Polaków uważa, że w Polsce czuje się bezpiecznie i 93% deklaruje, że w okolicy w której mieszka tak właśnie jest

Komenda Główna Policji podsumowała pierwsze półrocze tego roku w zakresie przestępczości szczególnie dokuczliwej dla osób, które zazwyczaj nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną czy gospodarczą, a znacznie częściej spotykają się z przestępczością tzw. pospolitą. W minionym półroczu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności.

W pierwszym półroczu zmniejszeniu uległa przestępczość między innymi w 7 kategoriach wybranych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież samochodu, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie rzeczy. To już kolejny rok, gdy odnotowujemy większą skuteczność policji, a jednocześnie rekordowe wskaźniki poczucia bezpieczeństwa Polaków - 93% czuje się bezpiecznie w okolicy, gdzie mieszka.

W jednostkach organizacyjnych policji w analizowanym okresie przeprowadzono w tych kategoriach łącznie 102.258 spraw, o blisko 7 tysięcy spraw mniej niż w 2017 roku. Nastąpił jednocześnie spadek liczby przestępstw stwierdzonych z 124.181 do 114.471 czyli o prawie 10 tysięcy mniej. Spadki dotyczą każdego rodzaju wymienionych przestępstw. Największe ograniczenia nastąpiły w kradzieży cudzej rzeczy. Takich czynów stwierdzono aż o 7.266 mniej.

Na przestrzeni pierwszego półrocza wykrywalność w 7 kategoriach wybranych przestępstw była wyższa o prawie 3% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą wykrywalność odnotowano w przestępczości dotyczącej rozbojów, kradzieży i wymuszeń - 88,5%. Zauważalny wzrost skuteczności policji nastąpił w kategoriach dotyczących kradzieży samochodu i poprzez włamanie oraz kradzież z włamaniem. Wykrywalność wzrosła tu odpowiednio o 8,3% i 6,0% w stosunku do roku 2017.

Zauważalna jest także pozytywna tendencja spadkowa czynów karalnych popełnianych przez nieletnich z 7.131 do 6.806. Nastąpił także spadek liczby podejrzanych nieletnich z 3.711 do 3.462.

- W pierwszym półroczu naszej pracy widać wiele pozytywnych trendów. Jest to jednak nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej pracy. Dla policjantów i pracowników policji to również powód do zadowolenia ze swojej pracy i najlepszy prezent w związku ze zbliżającym się świętem policji - komentuje Dawid Wietrzyk, rzecznik myślenickiej komendy.