Czy w Myślenicach jest miejsce na ścieżki rowerowe?

19 sierpnia 2010 Wydanie 31/2010
Czy w Myślenicach jest miejsce na ścieżki rowerowe?
Czy w Myślenicach jest miejsce na ścieżki rowerowe?

- Proszę o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy, by projekt ścieżek rowerowych w Myślenicach nie trafił do kosza, tylko stał się przedmiotem analizy i wdrożeń w strukturę infrastruktury drogowej – w liście otwartym pisze Bogdan Sztabkowski

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w starostwie 28 maja 2010 stanął temat ścieżek rowerowych. Dyrektor ZDP Jerzy Grabowski reprezentujący starostwo opiniując naszą koncepcję ww ścieżek argumentował, że nie ma warunków, by takowe powstały w ulicach 3-go Maja, Poniatowskiego, Słowackiego, Królowej Jadwigi i Średniawskiego. Ścieżki rowerowe zajęłyby jeden z pasów ruchu na ul. Słowackiego, gdzie obecnie samochody mają miejsca postojowe. Ruch okrężny, który miałby się odbywać w oparciu o mosty na ul. Kościuszki i Mickiewicza znacznie blokowałby ruch płynący z ul. Gałczyńskiego, najwięcej wątpliwości dotyczyło przejścia pomiędzy strażnicą, a Bysinką w kierunku placu Kilińskiego, by tędy wpuścić ruch rowerowy.

Ścieżki rowerowe zdaniem dyrektora Grabowskiego mogą powstać na Zarabiu w celach rekreacyjnych, a nie komunikacyjnych. Starosta Józef Tomal przyłączył się do tez stawianych przez dyrektora Grabowskiego dodając, że ścieżki rowerowe nie istnieją w Myślenicach i ich nie będzie na proponowanych ulicach ze względu na brak możliwości ich stworzenia. Zaznaczył równocześnie, że popiera ideę budowy i tworzenia ścieżek rowerowych. Mając możliwość wypowiedzi przekonywałem komisję, że chodzi o to by powstała koncepcja stworzenia takich ścieżek rowerowych, które będą służyły do bezpiecznej komunikacji miejskiej bardzo szerokiemu gronu mieszkańców włącznie z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.

Przytoczyłem również zapis z programu ochrony powietrza dla Myślenic, w którym mowa jest o ograniczeniu emisji pochodzącego z transportu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, a przedłożona koncepcja ma posłużyć do tego, by wdrażać ten zapis. Projekt ścieżek rowerowych posłużyłby osobom, które projektują infrastrukturę drogową, by uwzględniały normy przeznaczone dla ruchu rowerowego, jako porażający przykład dałem nowo wybudowany chodnik na ul. Kazimierza Wielkiego, który ma 220 cm, a gdyby miał 250 cm mogliby nim poruszać się piesi i rowerzyści. Brak 30 cm z szerokości to skutek braku takiego projektu jak ,,Ruch Rowerowy w Myślenicach”.

Ulica Kazimierza Wielkiego jest statystycznie najbardziej wypadkowa i można było ruch rowerów przenieść na chodnik. O tyle jest to dziwne, że jest tam pas zieleni około 2 m od chodnika do ogrodzeń posesji. Logicznym połączeniem ścieżki rowerowej z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Słowackiego byłby chodnik biegnący wzdłuż drogi E7 (Zakopianki) mający 250 cm. Uważam, że istnieje możliwość poprowadzenia ścieżki ulicą Kościuszki przez ul. Kilińskiego. Przewodniczący komisji wraz z radnymi stwierdzili, że są skłonni wdrożyć ten projekt z poprawkami pod warunkiem, że Rada Miasta Myślenice wystąpi z taką propozycją do Powiatu. Przedstawiłem więc komisji taki dokument z Komisji ds Rodziny i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 listopada 2008 r. w którym zwraca się do Burmistrza Myślenic ,,Komisja pozytywnie ocenia propozycję utworzenia ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, co naszym zdaniem wydatnie zwiększyłoby bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Komisja uważa za właściwe podjęcie działań zmierzających do opracowania projektu utworzenia ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w oparciu, o przedstawioną komisji propozycję Panów Bogdana Sztabkowskiego i Janusza Szymskiego”.

Komisja rozeszła się bez wiążących decyzji, choć głosy niektórych radnych były takie, że dopóki ul. 3go Maja będzie powiatowa, żadnych zmian w organizacji ruchu nie będzie, pomimo moich zapewnień, że projekt ścieżek rowerowych byłby wdrażany na ul 3-go Maja po wybudowaniu drogi zachodniej i wyprowadzeniu ruchu ciężkiego z miasta, członkowie Komisji Bezpieczeństwa nie podjęli próby weryfikacji i analizy koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych w Myślenicach na głównym ciągu ulic drogi K1935.

Bogdan Sztabkowski

Czy według Was ścieżki rowerowe w Myślenicach są potrzebne? Czy w mieście jest na nie miejsce? Swoje opinie w tym temacie można przesyłać e-mailem na adres gazeta@myslenice.pl lub Gazeta Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 z dopiskiem „Ścieżki rowerowe”.