Życzenia

Dawnych Myślenic czar

23 sierpnia 2007 Wydanie 31/2007
Dawnych Myślenic czar
W „Domu Greckim” można oglądać obrazy Myślenic ze zbiorów muzeum

Do 14 września w „Domu Greckim” czynna będzie wystawa malarstwa ze zbiorów własnych Muzeum zatytułowana „Dawnych Myślenic czar”.

Nasze miasto leżące w malowniczej dolinie rzeki Raby interesowało przede wszystkim ludzi pióra: historyków, podróżników, pisarzy, dzięki którym utrwalone zostały opisy miasta, życie ich mieszkańców w dawnych wiekach. I mimo, iż przez Myślenice przejeżdżali w minionych czasach także malarze: W. Eljasz Radzikowski, H. Siemiradzki, Andriolli – nie udało się dotrzeć do śladów malarskiego zainteresowania tym miastem. Skąpe są również ryciny przedstawiające dawne Myślenice.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, miasto zmieniło swe oblicze i czyni to nadal w przyspieszonym tempie. „Nowe” zastępuje “stare”, nierzadko zatrzymane już tylko na fotografii, filmie, obrazie. Odbywające się w Myślenicach na przełomie lat 70. i 80. XX wieku plenery malarskie oraz nawiązana współpraca z artystami krakowskimi pozwoliły na utrwalenie obrazu miasta w nieprzemijającej wizji malarskiej. Ponad 20 obrazów składających się na wystawę w myślenickim Muzeum przedstawia przede wszystkim zabudowę miasta, szczególnie zabytkowego centrum, które stanowiło temat podejmowany przez wielu malarzy; znane i mniej znane zakątki miasta, jak też rekreacyjną dzielnicę Myślenic - Zarabie.

Dużą grupę stanowią obrazy przedstawiające Rynek myślenicki pochodzący z XV wieku, później przebudowany. Wykonanie pierwszych prac przygotowujących Rynek do przebudowy, nadało niektórym obrazom charakter „dokumentu przeszłości” - obrazy Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej czy Franciszka Pawlikowskiego. Okolice myślenickiego Rynku znalazły również odbicie na wielu płótnach malarskich. Na przykład malowany przez Feliksa Lisa i Emila Słomkę „Dom Grecki” to budynek z końca wieku siedemnastego, gdzie mieści się Muzeum. Urokliwe uliczki wybiegające z Rynku przedstawione zostały przez Zofię Puszczyńską, Zdzisława Jachimczaka, Wiesława Obrzydowskiego, Allana Rzepkę, Mieczysława Pitalę. Emil Słomka zaś przepięknie odtworzył drewniane zabudowania wzdłuż ulic nad potokiem Bysinką.

Druga grupa obrazów to odmienne w charakterze myślenickie Zarabie, gdzie rzeka Raba, jaz, plaża znalazły odzwierciedlenie w obrazach Feliksa Lisa, H. Cieślińskiej - Brzeskiej, Emila Słomki czy Wiesława Obrzydowskiego. Wszystkie obrazy, mimo, że wykonane zostały w różnych okresach czasu (najstarszy pochodzi z 1954 r.), w różnych technikach malarskich (olej, akryl, tempera) łączy jedna wspólna cecha – wierne odtwarzanie rzeczywistości. Autorzy zdecydowanej większości prac malarskich składających się na tę wystawę to absolwenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

B.K.