Delegacja ukraińska w powiecie

Delegacja ukraińska w powiecie

- Polska i Powiat Myślenicki stanowią dla nas wzór do naśladowania. Chciałbym, żeby poprzez pracowitość obywateli i uczciwość polityków Ukraina rozwijała się tak prężnie jak Polska i wasz powiat - mówił w czasie dożynek powiatowych w Dobczycach Ivan Shkindiuk przewodniczący Rady Rejonu Wierchowińskiego, z którym Powiat Myślenicki współpracuje w ramach podpisanej umowy partnerskiej

Podczas wizyty delegacja odwiedziła Kraków oraz inwestycje gminy Myślenice: obiekty sportowe na Zarabiu, w tym strzelnicę i halę widowiskowo-sportową oraz Zakład Utylizacji Odpadów. - Powiat Myślenicki rozwija się również poprzez silne i dobrze zarządzane gminy - podkreślał starosta Józef Tomal - dzisiaj wypracowaliśmy taki model współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a gminnym, którym możemy się chwalić.

W czasie wizyty Ivan Shkindiuk przewodniczący Rady Rejonu Wierchowińskiego podpisał umowę darowizny, na mocy której powiat przekaże specjalistyczny sprzęt medyczny dla szpitala oraz komputery do szkół. - Kiedyś to my liczyliśmy na pomoc z zachodu, przyszedł czas, w którym to my powinniśmy pomagać innym - podkreślił Tomasz Suś wicestarosta. Umowę kontrasygnował również Tadeusz Żaba przewodniczący Rady Powiatu: - Cieszę się, że podobnej pomocy przychylni są wszyscy radni naszego powiatu - mówił.