Diagnoza i co dalej?

Trafiamy z dzieckiem do gabinetu specjalisty - psychologa, pedagoga, otrzymujemy diagnozę i... co dalej? O tym, że diagnoza to dopiero początek drogi wspierania i pomocy dziecku

 

- pisze psycholog Beata Wójtowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

 

Diagnoza ma prowadzić do wsparcia dziecka i jego rodziny. Celem jest określenie potencjału rozwojowego, poznanie przyczyn problemów oraz określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, aby dostosować warunki do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Jest to początek drogi w pracy nad poprawą funkcjonowania dziecka. Dobrze postawiona diagnoza pozwoli rozpoznać słabe i mocne strony ucznia. Wskazówki zawarte w opinii, to początek profesjonalnego wsparcia ukierunkowanego na rozwój z pełnym wykorzystaniem potencjału naszej pociechy. Specyficzne trudności w nauce, problemy emocjonalne czy wychowawcze nie są przeszkodą w rozwijaniu kompetencji i osiągnięcia sukcesu.

Dbajmy o to, aby nasze dziecko uzyskało pomoc, której potrzebuje. Bazujmy na jego mocnych stronach, poszerzajmy naszą wiedzę poprzez regularne spotkania z pedagogami i innymi wskazanymi specjalistami. Czytajmy literaturę dotyczącą zdiagnozowanych problemów. Pomagajmy i motywujmy nasze pociechy, aby nie poddawały się mimo trudności, ćwiczyły, rozmawiały o tym, co trudne, pokonywały swoje ograniczenia. Jeżeli potraktujemy diagnozę jako początek naszej wspólnej pracy nad problemem, to z pewnością osiągniemy sukces. Wesprzemy dziecko zapewniając mu dobry start w dorosłe życie.

Szersze informacje o diagnozie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. www.poradniamyslenice.pl