Dlaczego mediacja to dobry pomysł?

Konflikty są częścią naszego życia. Zdarzają się niemal w każdym obszarze naszej aktywności: w domu, szkole, pracy, itd. O tym, dlaczego i kiedy warto skorzystać z pomocy mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów

 

- piszą Elżbieta Ślusarczyk i Beata Wójtowicz mediatorki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Mediacja jest to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie, którzy przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby jaką jest mediator, starają się osiągnąć porozumienie. Mediator jest po to, aby zadbać o dobrą, spokojną i konstruktywną rozmowę, zapewnić atmosferę bezpieczeństwa, łagodzić powstające napięcia i wspomóc strony w osiągnięciu porozumienia. Zadaniem mediatora nie jest więc rozstrzygnięcie za nas sporu, a jedynie pomoc w wypracowaniu rozwiązania konfliktu, doprowadzenie do tego, aby obie osoby poczuły się wygrane. To my sami podejmujemy decyzję o wyborze rozwiązania. W ten sposób bierzemy sprawy we własne ręce, a nie oddajemy innym, aby za nas rozstrzygnęli istniejący konflikt.

Mediacja jest procedurą, której można poddać w zasadzie każdy rodzaj sporu lub konfliktu. Przeprowadza się ją na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm lub instytucji bądź też wydawanych przez sądy postanowień o skierowaniu sprawy do mediacji. Przydają się też w zwykłych rodzinnych konfliktach, np. dotyczących sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, dbania o wspólny dom, a także w przypadku konfliktów pojawiających się w szkole, np. konflikty typu nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-dyrektor, itd. Przedmiotem mediacji mogą być również wszelkiego rodzaju nieporozumienia i konflikty pomiędzy rówieśnikami, najczęściej uczniami danej szkoły. W tych i innych sytuacjach warto dać sobie szansę na zakończenie konfliktu w sposób, który oprócz rozwiązania, może przynieść również ogromną satysfakcję.