Dlaczego warto udać się do logopedy?

Kłopoty z prawidłową wymową często są dla dziecka ogromną przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu, zarówno w jego najbliższym środowisku, którym jest rodzina, jak i w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub w szkole. Dlaczego warto udać się do logopedy, gdy zauważamy, że dziecko ma problem

 

- wyjaśnia Lidia Qashou, pedagog - logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

 

Problemy z prawidłową wymową wpływają niekorzystnie na proces porozumiewania się dziecka z najbliższymi członkami rodziny oraz rówieśnikami, utrudniają mu właściwe wykonywanie zadań w sytuacjach wymagających mówienia, zgłaszania własnych potrzeb i kontaktowania się z otoczeniem. Niejednokrotnie wada wymowy jest również powodem powstawania logofobii, czyli stresu i lęku przed mówieniem.

W przypadku opóźnienia rozwoju mowy (np. braku realizacji głoski r do 7. roku życia) lub pojawienia się zaburzeń mowy (np. zdeformowane brzmienie głoski r) konieczna jest jak najszybsza konsultacja logopedyczna. Podjęta i systematycznie prowadzona terapia logopedyczna pomoże dziecku skutecznie pokonać trudności z opanowaniem prawidłowej wymowy.

Należy jednak pamiętać, że podstawą pracy logopedy oraz skuteczności terapii logopedycznej jest przede wszystkim systematyczność i dokładność w wykonywaniu ćwiczeń, ścisła współpraca i współdziałanie logopedy, rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem oraz rzetelne realizowanie zaleceń logopedy.

Takie postępowanie mobilizuje dziecko do podejmowania wysiłku i intensywnej pracy, budzi jego wiarę we własne możliwości, a w wyniku osiąganych postępów powoduje lepsze jego samopoczucie, które umożliwia mu łatwiejsze nawiązywanie kontaktu słownego z otoczeniem, a przez to prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie - w rodzinie, przedszkolu, szkole, środowisku. Z pomocy logopedycznej mogą państwo skorzystać m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.