Do urzędu przez internet

Do urzędu przez internet

Aby móc korzystać z elektronicznego urzędu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP. Następnie należy wejść na stronę i złożyć „Wniosek o konto”

Po zarejestrowaniu konta, na skrzynkę ePUAP przesłane zostaną dane do logowania na elektronicznym urzędzie. Dokładna instrukcja jak założyć konto dostępna jest na stronie www.myslenice.pl

Za pośrednictwem platformy e.myslenice.pl można dokonać następujących płatności:

- podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - opłaty za wywóz odpadów komunalnych

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłaty za dzierżawę - opłaty za wieczyste użytkowanie

Za pomocą portalu można również:

- sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności

- skierować do urzędu dowolne pismo

- wypełnić konkretne formularze jak np. deklaracje za gospodarowanie odpadami czy deklaracje podatkowe.