Dobczyce na starej fotografii

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010
Dobczyce na starej fotografii
Dobczyce na starej fotografii

Z okazji jubileuszu 700-lecia miasta w muzeum na zamku zorganizowana została wystawa „Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii”. Od 3 grudnia można ją oglądać w Muzeum Regionalnym Dom Grecki w Myślenicach

Prezentowane fotografie zebrali i wydali w postaci albumu Bożena i Adam Rutowie, którzy uczestniczyli w myślenickim wernisażu wystawy. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie „Ispina” w Dobczycach, przy pomocy Muzeum Regionalnego w Myślenicach i w Krakowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, PTTK i PAN. Największe kolekcje zdjęć pochodzą ze zbiorów Marka Sosenko z Krakowa – właściciela największej polskiej kolekcji starych fotografii i pocztówek, Bogdana Kowalcze z Myślenic i Łukasza Bajera z Dobczyc. Najstarsze z nich powstały na początku XIX wieku.

Prezentowane fotografie podzielone są, podobnie jak rozdziały albumu: Najstarsze pocztówki;  panoramy miasta; stare miasto i zamek; rynek i ulice miasta; w dawnym atelier; rodzina na portrecie; z życia parafii; uroczystości i wydarzenia; szkoła i praca; czas wolny; ludzie, którzy zostali w naszej pamięci; nad Rabą; wojenko, wojenko oraz koza – symbol miasta (w tej części wystawy prezentowane są także kozy z papieru, ciasta itp). Na wystawie obejrzeć można także rekonstrukcje atelier fotograficznego prowadzonego w Dobczycach przez Leona Szczygola w okresie międzywojennym.

Wernisaż rozpoczął występ dobczyckiej kapeli podwórkowej „Werdebusy”, która gra już od 37 lat, uczestnicząc w różnych imprezach, kolędzie i przeglądach regionalnych.

Otwierając wystawę dyrektor Muzeum Dom Grecki Bożena Kobiałka odniosła się do jubileuszu 700-lecia Dobczyc i wydarzeń kulturalnych składających się na cykl obchodów tej rocznicy. Określiła otwieraną ekspozycję jako podróż sentymentalną do miejsc, których już nie ma oraz ludzi, którzy kiedyś żyli i pracowali w Dobczycach. Przypomniała w telegraficznym skrócie rys historyczny miasta, którego dzieje sięgają czasów piastowskich, a korzenie – prawdopodobnie do czasów jeszcze sprzed panowania Piastów. We wczesnym średniowieczu Dobczyce były już dobrze zorganizowaną i znaczącą w okolicy osadą – warownią na trakcie wiodącym od Krakowa przez Wieliczkę, Grodzisko i Szczyrzyc oraz jego ważnego odgałęzienia w stronę Węgier przez Myślenice. Bożena Kobiałka przypomniała także tajemny tunel łączący Dobczyce i Myślenice – dobczycki Zamek i myślenicką basztę Zamczysko na stokach Uklejny, które powstało w XIII wieku, a zostało wysadzone prochami w XV w. Legenda głosi, że w piwnicach Zamczyska były zgromadzone nieprzebrane skarby. Zdarzyło się, że gdy na zamku w Dobczycach przebywała Królowa Jadwiga, napadła nań banda Charska. Wówczas to królowa schroniła się do owego tajemnego korytarza i tą drogą dotarła się do Zamczyska, gdzie przeczekała niebezpieczeństwo.

Obecna na wernisażu Bożena Ruta – współautorka albumu „Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii”, dziękując licznie zgromadzonej publiczności za przybycie (także z Krakowa), zwróciła uwagę na fotografie kozy, zwierzęcia, które zrosło się jak przydomek z Dobczycami. Powiedziała, że w starożytnej Grecji koza była symbolem szczęścia (koza Almatea wykarmiła małego Zeusa), co dobrze wróży miastu obchodzącemu tak dostojny jubileusz.

Ryszard Sobkowicz