Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Region 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioski Gminy Myślenice na przebudowę drogi gminnej przez centrum Głogoczowa oraz budowę nowej drogi gminnej łączącej istniejące odcinki ulicy Solidarności w Myślenicach otrzymały maksymalne dofinansowanie w skali kraju z Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to program Ministerstwa Infrastruktury, który wspiera władze samorządowe w remontach dróg lokalnych. W piątek 30 sierpnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada dotycząca przyznawania dofinansowań z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewodami, w której uczestniczył również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Z informacji, które dotarły do mnie z Warszawy wynika, że nasze dwa wnioski dotyczące przebudowy drogi gminnej w Głogoczowie tzw. „starodroża” oraz budowy drogi gminnej ul. Solidarności w Myślenicach znalazły się na liście podstawowej i otrzymają maksymalne dofinansowanie, które pokryje aż 80% zakresu robót – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jeszcze w lipcu Gmina Myślenice złożyła dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość przebudowy drogi w Głogoczowie została oszacowana na kwotę ok. 3.3 mln zł, a budowa drogi przy ul. Solidarności na ponad 3,6 mln zł. Łączna suma pozyskanych środków rządowych to około 5,5 mln zł. Gmina Myślenice poniesie z własnego budżetu tylko 20% całkowitych kosztów inwestycji, co wyniesie około 1,4 mln zł.

W ramach przebudowy drogi w Głogoczowie wyremontowany zostanie blisko kilometrowy odcinek wraz z budową chodnika, poboczy oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem. Nowa droga na ulicy Solidarności ma połączyć istniejący odcinek oraz ulicę Podpułkownika Dunina Brzezińskiego. Droga będzie przebiegać między parkingiem przy Kościele a skrzyżowaniem w kierunku Centrum Wodnego Aquarius. To prawie półkilometrowy łącznik, wzdłuż którego powstanie chodnik z ciągiem ścieżki rowerowej, zatokami postojowymi, przebudową sieci uzbrojenia terenu, odwodnieniem oraz radarem z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.