Droginia z oddanym i pełnym pomysłów sołtysem

Droginia z oddanym i pełnym pomysłów sołtysem
Nowy sołtys Drogini Bogdan Horab i burmistrz Jarosław Szlachetka rozmawiają na temat historii Drogini

Wybory sołeckie w Drogini zakończyły się dużą frekwencją. Mieszkańcy wybrali na sołtysa Bogdana Horaba, emerytowanego funkcjonariusza pożarnictwa w Komendzie Powiatowej PSP Myślenice. Jak sam mówi, zastał wiele nierozwiązanych spraw.

Bogdan Horab jest sołtysem od 7 kwietnia. Miał tylko jednego rywala, ale to jemu udało się zdobyć więcej głosów i jest za to wdzięczny swoim wyborcom – Dziękuję mieszkańcom za obdarzenie mnie zaufaniem i poparciem mojej kandydatury – mówi. Swoją decyzję o kandydowaniu na sołtysa wyjaśnia: – Wydaje mi się, że jesteśmy coś winni przeszłym i obecnym pokoleniom tej miejscowości o 1000-letniej historii, która wraz z budową Zapory Dobczyckiej wiele utraciła. Poczucie oddania dla swojej miejscowości jest dla tej funkcji niezbędne, by osiągać zamierzone cele i wypełniać oczekiwania mieszkańców. Bogdan Horab chciałby podnieść rangę sołtysa w relacji mieszkaniec – sołtys – urząd oraz wypracować formy współpracy ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami z Drogini. Jak zapewnia – Mam jednocześnie dużo pomysłów, które na podatnym gruncie i przy zaangażowaniu stron mogą przynieść dużo dobrego tej przepięknej miejscowości. Orędownikiem działań, które jednoczą lokalną społeczność w osiąganiu wspólnych celów dla dobra ogółu, był, jak mówi, od zawsze, jednak nie zawsze były one wspierane przez władze gminne.

Droginia wybrała zupełnie nowego sołtysa, niemniej ma on już pewne doświadczenie administracyjno-prawne, którego nabył jako funkcjonariusz pożarnictwa w PSP. Jak o sobie mówi, szybko się uczy i z pewnością przy pomocy rady sołeckiej, radnego miejskiego i lokalnych działaczy odnajdzie się w nowej roli. Kiedy Bogdan Horab zaznajomił się ze wszystkimi sprawami swojej wsi, stwierdził jednoznacznie – Zastałem mnóstwo nierozwiązanych spraw, które ciągną się latami, w tym kluczowych, ograniczających właściwy rozwój tej miejscowości z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, miejscowych zagrożeń itp. Obecnie Droginia rozwija się pod względem urbanistycznym, powstają nowe budynki mieszkalne, to powoduje mnóstwo problemów do rozwiązania zarówno ze strony samych mieszkańców, jak i administracji samorządowej. Za pozytywne strony, które ułatwią realizację zadań dla wsi, uznaje wsparcie mieszkańców, rady sołeckiej i burmistrza.

Mieszkańcy Drogini bez wątpienia angażują się w swój lokalny samorząd. Świadczy o tym choćby duża frekwencja na wyborach i bardzo liczna rada sołecka, którą stanowi aż 11 osób. Dla sołtysa jest to ogromne wsparcie i silny organ doradczy, z którym nieraz przyjdzie mu się konsultować. Istotna będzie również współpraca z Urzędem Miasta i Gminy, który jak do tej pory, dał się poznać jako życzliwa i darząca zrozumieniem jednostka administracyjna.

Jak większość miejscowości, Droginia czeka na rozwiązanie wielu kwestii. Nowy sołtys zdążył je sobie uporządkować i wybrać te, które w pierwszym rzędzie czekają na realizację. – Z przychylnością urzędu i rady miejskiej, myślę, że uda się coś w tej materii zdziałać w tej kadencji, wiedząc jednocześnie, że sytuacja finansowa budżetu Gminy nie jest zbyt dobra”- podsumował sołtys Bogdan Horab.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu