Druhowie z Jawornika

Druhowie z Jawornika
Fot. M. Stoszek

W niedzielę 1 marca druhowie z OSP Jawornik, podsumowali miniony rok i wyznaczyli plany działania na przyszły czas.

Mijający rok był bardzo pracowity dla jednostki, druhowie uczestniczyli w 54 akcjach. 40 razy było to usuwanie miejscowych zagrożeń, 13 razy wyjazd do pożarów i niestety jeden fałszywy alarm. Oczywiście, podobnie jak koledzy z innych jednostek, również ochotnicy z Jawornika uczestniczyli aktywnie w różnych imprezach na terenie miejscowości i gminy, pomagając w ich organizacji i zabezpieczeniu. Mimo natłoku zajęć druhowie ochotnicy nie zapominali również o samo szkoleniu, uczestnicząc w kursach i zdobywając nowe specjalizacje.

W minionym roku strażacy pozyskali sporo środków na swoją działalność z zewnątrz, uczestnicząc w różnych grantach i dofinansowaniach. Dzięki tym środkom zakupiono nowy niezbędny w czasie akcji sprzęt i doposażono samochód. Optymizmem na przyszłość napawa prężnie działająca przy jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która włącza się aktywnie w życie jednostki i przygotowuje do dorosłej służby.

W czasie zebrania szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali druhowie Paweł Cygan, Henryk Potoniec i Mateusz Muniak. Ta dzielna trójka zajęła 4 miejsce w stawce 43 drużyn w 11 Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników reprezentując OSP Jawornik.

Ochotnicy również wykonali szereg prac naprawczych i modernizacyjnych w obrębie swojej remizy, aby jak najlepiej służyła strażackiej braci.

To był pracowity, ale bardzo udany rok dla strażaków ochotników z Jawornika, życzymy, aby i w tym roku święty Florian błogosławił im we wszystkich działaniach.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.