Dukat dla burmistrza Myślenic

10 lipca 2008 Wydanie 24/2008
Dukat dla burmistrza Myślenic
Maciej Ostrowski odbiera wyróżnienie

Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa po raz siedemnasty wręczyła nagrody „Krakowskiego Dukata” dla najlepszych firm i przedsiębiorców. Nagroda ma charakter promocyjny, nie honoruje przedsiębiorstw lecz ludzi za pomysłowość, inwencję, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym prowadzą działalność.

Nagradza ludzi za stwarzanie warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości, za ich solidność zawodową , wysoki poziom etyki oraz osiągnięcia zawodowe. Charakter tej nagrody, którą przedsiębiorca może być nagrodzony tylko jeden raz, jej prestiż i znaczenie dla środowisk gospodarczych już nie tylko Krakowa ale Małopolski spowodowały kolejne zmiany formuły jej przyznawania.

Od 1999 roku nagroda Krakowski Dukat przyznawana była w trzech kategoriach: kreator przedsiębiorczości, menedżer firmy, właściciel firmy. W roku 2002 wprowadzono do konkursu nową kategorię –  Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego.

- Nad tegoroczną nominacją w kategorii samorządowy kreator przedsiębiorczości nie musiałem zastanawiać się zbyt długo – powiedział w czasie uroczystej gali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara. - Dukat trafia do burmistrza Myślenic – Macieja Ostrowskiego za odwagę - odwagę  podjęcia się tak  trudnego społecznie zadania jakim jest gospodarka odpadami. Strefę przemysłową tuż przed wyborami otwierał po cichu, a zaledwie  rok później w blasku fleszy i kamer musiał tłumaczyć całej Polsce konieczność zagospodarowania odpadów i zachowania istniejącego składowiska. Mimo, iż jest politykiem potrafił podjąć tak ciężką, niepopularną społecznie decyzję – dodał Marszałek Nawara.

Na awersie statuetki znajduje się panorama dawnego Krakowa, na wpół prawdziwa na wpół fantastyczna bo Kraków żyje i zmienia się na naszych oczach. Na rewersie natomiast znajduje się wizerunek Zygmunta I Starego. Ten renesansowy i prawdziwie europejski monarcha przyczynił się do ogromnego skoku cywilizacyjnego Polski w dziedzinie kultury nauki a przede wszystkim gospodarki. Był to okres złotego wieku w dziejach naszego państwa. To właśnie za jego czasów wybito cenną monetę: dukata – ze szczerego złota.

Nagrody Krakowskiego Dukata przyznaje Kapituła Nagrody na wniosek i z rekomendacji izb gospodarczych, samorządu terytorialnego lub innych organizacji okołobiznesowych. Cieszymy się, że ta statuetka trafiła właśnie do nas.

GSI