Dumni z Myślenic

Dumni z Myślenic

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w obchodach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zebrali się mieszkańcy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Impulsem do uroczystych obchodów było zdobycie trzeciego miejsca przez Gminę Myślenice w ogólnopolskim rankingu finansowym Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podsumowanie kadencji burmistrza Macieja Ostrowskiego

Gmina Myślenice znalazła się na trzecim miejscu w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego opublikowanym podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów. Do drugiego w klasyfikacji Ożarowa Mazowieckiego Myślenicom zabrakło zaledwie 0,1 punktu.

Prelegentami podczas Myślenickiego Dnia Samorządu Terytorialnego byli eksperci, którzy brali udział w opracowaniu rankingu samorządów terytorialnych: Zbigniew Berdychowski (przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, założyciel Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, himalaista) oraz Janusz Kot (kolegiant Regionalnej Izby Obrachunkowej).

- Europejski Kongres Samorządów, który odbył się w Krakowie był wydarzeniem dedykowanym tylko samorządowi terytorialnemu, a wzięło w nim udział około 2000 osób z różnych krajów. Jednym z głównych zadań było pokazanie opracowania, które na 200 stronach pokazuje jaką obecnie kondycję mają wszystkie polskie samorządy - mówił do zgromadzonych gości Zbigniew Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Myślenice zostały wyróżnione w opracowaniu jako jedyny samorząd z Województwa Małopolskiego.

- Przyjechałem do samorządu, który jako jedyny spośród kilkuset małopolskich samorządów znalazł się wśród wyróżnionych na ostatnim kongresie. Osobiście gratuluję przewodniczącemu Rady Miejskiej, wszystkim radnym oraz burmistrzowi i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań, których skutkiem jest drugie miejsce w rankingu finansowym - dodał Berdychowski.

Drugi z prelegentów Janusz Kot, były prezes krakowskiego oddziału Regionalnej Izby Obrachunkowej, opisał siedem wskaźników, które zostały wzięte pod uwagę przy przygotowaniu rankingu finansowego samorządów.

- W Województwie Małopolskim jest ponad 200 samorządów, a spośród nich tylko Myślenice zostały wyróżnione. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to ranking finansowy, który jest oceną ilościową. Dystans we wspólnym indeksie pomiędzy pierwszym Dziwnowem, a czwartym Różanem zawiera się zaledwie w siedmioprocentowym przedziale, a różnica między drugim Ożarowem Mazowieckim, a trzecimi Myślenicami różni się na trzecim miejscu po przecinku - mówił Janusz Kot, który przez lata jako prezes RIO kontrolował wydatki i dochody gmin oraz jest współautorem wspomnianego rankingu finansowego.

Były prezes krakowskiego oddziału RIO wspomniał, że dochody własne samorządów terytorialnych pokazują inicjatywę i potencjał danego samorządu, nadwyżka operacyjna jest relacją dochodów bieżących i wydatków bieżących, a im jest większa, tym lepszą kondycję finansową ma dany samorząd.

- Ten wskaźnik często jest brany pod uwagę przy określeniu możliwości zaciągnięcia kredytów przez samorządy. Niektóre samorządy mają kłopot ze swoimi wydatkami, nie potrafiąc utrzymać ich w ryzach. Dlatego jeśli udaje się spłacać swoje zobowiązania i samorząd stać na obsługę własnego długu, to wynik finansowy jest bardzo dobry. Ważnym kryterium jest też udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Buduje on społeczną infrastrukturę, ale też tę techniczną widzianą gołym okiem. To zatrzymuje mieszkańców w miejscu zamieszkania, a także wpływa na ściągnięcie nowych, co zarazem pozwala na wyższą subwencję i gmina staje się bogatsza - wyjaśniał Janusz Kot.

- Bez specjalnego naciągania ranking wskazuje, że nie jest tak źle z finansami Gminy Myślenice, a warto pamiętać, że najważniejsze decyzje podejmowane w tych sprawach, to decyzje Rady Miejskiej. Oczywiście burmistrz przedkłada radnym swoje pomysły, ale trzeba mieć na uwadze, że rozwój jednostki samorządu terytorialnego zależy od decyzji i chęci radnych wraz z mieszkańcami, którzy tę radę wybierają. Wspólnie z panem przewodniczącym Zygmuntem Berdychowskim możemy skonstatować, że przy okazji Dnia Samorządowca to świetna okazja do świętowania państwa dokonań - mieszkańców, radnych i samorządów na czele z panem burmistrzem. Być może w następnym rankingu Myślenice znajdą się na pierwszym miejscu, a przecież różnica jest bardzo niewielka. Tego państwu życzę - skwitował Janusz Kot, były szef Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

15 lat zmian

300 milionów złotych pozyskanych środków, ciągle zwieszająca się liczba mieszkańców w Gminie Myślenice, rosnący budżet, coraz więcej zabudowań i przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy. To tylko niektóre czynniki, które bez wątpienia wpływają na jakość życia mieszkańców. O tych osiągnięciach na przestrzeni ostatnich 15 lat opowiadał m.in. burmistrz Maciej Ostrowski podczas swojego wystąpienia:

- Kiedy pojawiała się możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich zdecydowaliśmy się z nich skorzystać, by nikt nie mógł nam zarzucić, że popełniliśmy grzech zaniechania i nie skorzystaliśmy z okazji pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój naszej gminy i choć trzy lata temu wytykano nam duże zadłużenie, to było one spowodowane koniecznością wkładu własnego na zamknięcie rekordowego projektu „Czysta Woda dla Krakowa”. Dziś dzięki temu, niemal każdy mieszkaniec ma dostęp do wody i kanalizacji, a Gmina Myślenice w rankingu finansowym plasuje się na trzecim miejscu w Polsce - skwitował.

Czas rozbudowy

Sukcesem gminy na przestrzeni ostatnich 15 lat była rozbudowa stref przemysłowych, które gwarantują kilka tysięcy miejsc pracy. Podobnie wspomniany projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej „Czysta Woda dla Krakowa”, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów, czy budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody przy MZWiK.

Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych rozbudowano bazę sportowo-rekreacyjną w Myślenicach, powstały nowe obiekty sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe, rewitalizację przeszedł park miejski na Zarabiu, a 8 sołectw przeszło renowację centrów odnowy wsi. Dziś prężnie funkcjonują m.in. basen, strzelnica, Miejska Biblioteka Publiczna, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, stacja narciarska, park linowy, czy też centrum odnowy biologicznej. W budowie jest nowoczesne Muzeum Niepodległości, a fundusze europejskie Gmina Myślenice pozyskała na rewitalizację Rynku oraz budowę ścieżek rowerowo-biegowych wokół Zalewu Dobczyckiego i punkt widokowy w Drogini.

- Dzisiaj musimy być dumni z tego, że mieszkamy w Gminie Myślenice, a ona cały czas się rozwija i idzie do przodu. Najlepiej pokazuje to fakt, że środki zostały dobrze zainwestowane, a my jako mieszkańcy potrafimy zbudować wspólnotę i ją tworzyć. Jesteśmy dumni z Myślenic - mówił burmistrz Maciej Ostrowski podczas swojego wystąpienia.

Podczas uroczystości specjalne wyróżnienia oraz podziękowania za długoletnie pełnienie swoich funkcji i współpracę odebrali radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych oraz starosta. Wśród wyróżnionych znaleźli się radni: Bogusław Podmokły, Stanisław Szczepan Cichoń - radny i sołtys Borzęty, Jan Kantor sołtys Głogoczowa, starosta Józef Tomal oraz dyrektorki placówek oświatowych: Danuta Rożek, Bożena Piwowarska, Katarzyna Baranik oraz Alicja Szlachetka.