Dwadzieścia konkursów mgFoto

Dwadzieścia konkursów mgFoto

Zwycięskie fotografie - laureatki dwudziestu, comiesięcznych konkursów tematycznych mgFoto - zaprezentowane zostały na wystawie jubileuszowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszystkie fotografie zostały przekazane na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dorobku mgFoto ważne miejsce zajmują comiesięczne konkursy. Każda edycja ma własny temat, np.: fotografia uliczna, adrenalina, żywioły, od zmroku do świtu, architektura dobra – architektura zła, autoportret, sceny z życia, ocalić od zapomnienia itd. Na wystawie pokonkursowej 20 edycji, której wernisaż odbył się 19 lutego, prezentowano 20. zwycięskich prac, wśród nich jedyną „myślenicką” laureatkę - pracę Marka Kosiby „Tragarze” z konkursu poświęconego „Profesji”. Konkursy są otwarte, mogą w nich brać udział fotografowie nienależący do grupy mgFoto, a ocenia je 5 jurorów polskich i zagranicznych.

Wernisaż otworzyła i gości powitała dyrektor biblioteki Agnieszka Kazanecka-Bylica, a prowadził go Marek Gubała. Na wernisaż przybył prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Zbigniew Podsiadło. Gość wyrażał się z uznaniem o poziomie artystycznym i dorobku fotografów należących do myślenickiej grupy oraz o osiągnieciach mgFoto jako stowarzyszenia. Zwracając się do przybyłych, a szczególnie do dyrektor biblioteki, podkreślał, jak wielkim dobrodziejstwem jest fakt, że myśleniccy fotograficy mają swoje miejsce, w którym mogą prezentować prace. Taki luksus nie jest niestety udziałem wielu innych środowisk. Chwalił też otwarcie na współpracę nawiązywaną z innymi kolegami oraz promocję fotografii szerokiej publiczności, podkreślając znaczenie fotografii z mgFoto dla promocji Myślenic. Mówił o tendencjach panujących we współczesnej sztuce fotograficznej, o mechanizmach wpisujących fotografię w aktywne kształtowanie współczesnej kultury na świecie. Myślenickim fotografikom życzył wytrwałości i konsekwencji oraz by nadal ich działalność utrzymywała się na tak wysokim poziomie.

Zabierający głos omawiali aktualne tendencje w fotografii na świecie, akt tworzenia, który polega na wyborze miejsca i czasu wykonania fotografii oraz doborze techniki. Zwracali uwagę na to, że fotografia nie ma obowiązku być dokumentalną – może interpretować rzeczywistość w rozmaity sposób i jest to walor obecnie bardzo istotny w myśleniu o tej dziedzinie sztuki.

Odnosząc się do kreatywnego i koncepcyjnego aspektu fotografii, Jerzy Fedirko podkreślał, że prezentowane prace to fotografie, a nie zdjęcia – rozróżniając te dwa pojęcia, które mylnie używane są jako synonimy. Omówił aukcję internetową prezentowanych prac na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – podkreślając, jak wiele sprzętu medycznego i urządzeń nasze szpitale zawdzięczają tej akcji. W Myślenicach po raz 19. sztaby i mieszkańcy zbierali pieniądze na ten cel. Na aukcyjnej liście licytowanych fotografii bardzo długo prowadziła praca Rewolucjonista, ale obecnie „przebił” ją zimowy pejzaż z wierzbami. Również i on podkreślał, jak bardzo sława myślenickiej fotografii wspomaga promocję naszego miasta.

Jerzy Fedirko i Marek Gubała skierowali podziękowania dla współpracowników i sponsorów, w tym dyrektor biblioteki Agnieszki Kazaneckiej-Bylicy, za użyczanie przez bibliotekę miejsca na wystawy i wernisaże oraz burmistrza Macieja Ostrowskiego, który ufundował wydruk prac prezentowanych na wystawie. Dziękowali kolegom fotografikom i gościom przybyłym na wernisaż.

Wystawa prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach czynna jest w godzinach otwarcia placówki. Prezentuje prace z 20 poprzednich edycji, ale konkursy fotograficzne mgFoto prowadzone są nadal. Edycję styczniową swoim patronatem objął Związek Polskich Artystów Fotografików.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)