Dyrektor muzeum odwołany

Dyrektor muzeum odwołany

W dniu 27 marca z funkcji dyrektora Muzeum Niepodległości został odwołany Paweł Lemaniak. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie natychmiastowym.

Paweł Lemaniak funkcję dyrektora sprawował od września 2017 roku. Stanowisko to objął po Jarosławie Pietrzaku, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Do dziś nie wiadomo jakie były faktyczne przyczyny ustąpienia ze stanowisko dyrektora Pietrzaka. Wcześniej przez wiele lat funkcję dyrektora Muzeum Regionalnego pełniła Bożena Kobiałka. Jej odwołanie odbiło się głośnym echem i do dziś myśleniczanie zastanawiają się czy to właśnie nie ona wróci na stanowisko dyrektora muzeum.

Paweł Lemaniak w momencie objęcia funkcji dyrektora, miał wpływ na budowę nowego gmachu Muzeum Niepodległości, które otwarto 10 listopada 2018 roku. W nowo powstałym muzeum Paweł Lemaniak odpowiadał również za powstające tam ekspozycje. Przyczyną jego odwołania stały się właśnie nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, przez które gmina może stracić część dofinansowania w ramach projektu rewitalizacji rynku.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.