Działka, piec i parkiet

Działka, piec i parkiet

Zebranie rozpoczęło odegranie hymnu narodowego i hymnu strażackiego przez orkiestrę dętą OSP Zawada pod batutą Tomasza Stępnia, uczczenie chwilą milczenia pamięci zmarłego druha Michała Wierzbickiego oraz wcześniej zmarłych druhów, a następnie minikoncert orkiestry

Sprawozdania z działalności w 2017 r. przedstawili: prezes jednostki Tadeusz Przęczek, skarbnik Tomasz Chlebda i przewodniczący komisji rewizyjnej Łukasz Sałach. Obecnie jednostka liczy 59 członków, w tym 13 kobiet, prowadzi młodzieżową drużynę pożarniczą. Wraz z orkiestrą, druhami honorowymi i wspierającymi razem są to 72 osoby. Jednostka uczestniczyła w 17 akcjach, w tym w gaszeniu 7 pożarów. Druhny i druhowie startowali w konkursach wiedzy pożarniczej, zawodach bojowych na szczeblach gminnym, powiatowym i wojewódzkim gdzie zajmowali czołowe lokaty. Licznie brali udział w akcjach strażackiego honorowego krwiodawstwtwa, w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie powiatu myślenickiego. Tradycyjnie pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, do Ludźmierza (pielgrzymka motorowa) oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z orkiestrą, ponadto orkiestra uczestniczyła w corocznym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, na którym otrzymała wyróżnienie.

Najważniejszymi gospodarczymi inwestycjami było: zakupienie działki (60 tys. zł), niezbędnego sprzętu dla jednostki, wymiana pieca c.o. (z funduszy od UMiG) oraz odnowienie parkietu w sali głównej.

W roku bieżącym zaplanowano dalsze podnoszenie kwalifikacji i sprawności druhów, udział w szkoleniach i zawodach oraz w uroczystościach na terenie wsi i gminy oraz tak ważną w tej jednostce pracę wychowawczą z młodzieżą. Kontynuowane będzie doposażanie jednostki w sprzęt i umundurowanie. Za priorytet uznane zostało gromadzenie pieniędzy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz spłatę zaciągniętego kredytu na zakup gruntu na poszerzenie działki wokół Domu Strażaka. W miarę możliwości planowane jest też wykonanie ogrodzenia nabytej działki.

Na walne zebranie sprawozdawcze w Zawadzie przybył gen. Mirosław Wiklik - dyrektor gabinetu szefa biura bezpieczeństwa narodowego w Warszawie, starosta Józef Tomal, Jakub Pachoń z Komendy Powiatowej PSP, prezes miejsko-gminny ZOSP RP Waldemar Pachoń, kierownik zarządzani kryzysowego UMiG Jacek Warzecha, radny miejski Piotr Sikora, sołtys Irena Chlebda, były sołtys Jan Fijałkowski, przewodniczący rady sołeckiej Marian Węgrzyn oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Obecny był też druh senior Władysław Wiśniewski.

Zabierając głos, goście gratulowali jednostce znakomitej organizacji, stanu wyszkolenia, profesjonalizmu działań i osiągnięć; dziękowali za ofiarność w służbie i pracę na rzecz wsi oraz gminy; składali życzenia wszelkiej pomyślności. Poinformowali o mających się odbyć szkoleniach i zawodach, przedstawili możliwości składania wniosków o dofinansowanie jednostki z programu „Bezpieczny Strażak” oraz innych źródeł zewnętrznych. Jak zwykle w Zawadzie, zebraniu towarzyszyła bardzo uroczysta oprawa i znakomita atmosfera.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)