Dzień Godności

17 maja 2007 Wydanie 17/2007
Dzień Godności
Dzień godności w Myślenicach obchodzono po raz trzeci, fot. Stanisław Cichoń

Na dzień 5 maja przypadają obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, również jest on uznawany za Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Już po raz trzeci na płycie myślenickiego rynku 7 maja te osoby wraz z rodzinami i opiekunami spotkały się, aby zamanifestować swoją obecność i zwrócić uwagę na problemy integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną z osobami zdrowymi.

Wszystkich zgromadzonych i gości powitała serdecznie przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Oddział Myślenice Krystyna Szenfeld, która odczytała również pismo skierowane od wojewody małopolskiego, a dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Teresa Chłosta przypomniała cele oraz idee związane z działalnością Stowarzyszenia, które w fazie tworzenia liczyło 20 członków, a obecnie 110 oraz OREW, który ma dziś 76 podopiecznych i służy pełnym zakresem rehabilitacji i edukacji.

Wśród gości obecni byli również: wicestarosta Waldemar Wolski, przewodniczący RP Józef Tomal, burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak. Mottem przewodnim i celem działalności Stowarzyszenia, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

Oprócz dzieci z OREW wspaniale bawili się przy wtórze gitary i śpiewu podopieczni Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej Dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Krzczonów”. Imprezie towarzyszył kiermasz prac plastycznych, prezentowano liczne atrakcyjne dzieła artystyczne uczestników warsztatów. To była wspaniała zabawa!

Stanisław Cichoń