Jubileusz

17 maja: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Myślenicach zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbędzie się na myślenickim Rynku od godz. 10.

Dzień ten jest okazją do uświadomienia społeczeństwu różnorodności i pokazania możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest również okazją do zwrócenia uwagi na bariery istniejące w społeczeństwie.