16 marca: Dzień otwarty SOSW

Od godziny 9.30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach zaprasza w swoje progi. W programie: konsultacje dotyczące kształcenia w szkołach ośrodka, prezentacja stosowanych metod i form pracy z uczniem m.in.: EEG Biofeedback, Tomatis, integracja sensoryczna, alternatywna komunikacja, prezentacja bazy ośrodka. Ośrodek jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7 do 24 lat.