Dzień otwarty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Dzień otwarty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Fot. Oliwier Bzowski

Spektakl w wykonaniu uczniów, a dedykowany paniom w dniu ich święta – 8 marca – rozpoczął dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Górnym Przedmieściu w Myślenicach

Na występ złożyły się krótka scenka z codziennego życia i popularne piosenki znane z estrady krajowej i zagranicznej. Szczególną uwagę zwracało wykonanie przez pięć dziewcząt utworu z repertuaru Alicji Majewskiej „Być kobietą”, który użyczył tytułu całemu przedstawieniu. Pracochłonna choreografia, wymagająca dużego trudu i zaangażowania, nadała spektaklowi lekkie zabarwienie humorystyczne. Program zakończyła prezentacja i sesja zdjęciowa kilkudziesięciu uczniów uczestniczących w wydarzeniu. Widowni koncert bardzo się podobał, więc nie szczędziła występującym braw. Następnie zainteresowani rodzice i opiekunowie „od środka” poznawali bazę Ośrodka, a także metody kształcenia i formy pracy z uczniem, takie jak m.in.: EEG Biofeedback, Tomatis, Integracja Sensoryczna oraz Alternatywna Komunikacja.

Dla kogo SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy powstał w latach 60. XX wieku. Od początku placówka zajmuje się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży – w wieku od 7 do 24 lat – ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Placówka prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i podlega pod Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczęszczają do niej uczniowie z kilku powiatów, ale największa ich część pochodzi z okolic Myślenic.

Ośrodek zatrudnia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odpowiednio przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także oligofrenopedagogów. Prowadzi nauczanie w zakresie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz branżową szkołę I stopnia w zawodzie kucharz. Przy ośrodku działa internat. Placówka szczyci się stuprocentową zdawalnością w szkole branżowej, gdzie nauka kończy się egzaminem potwierdzającym, identycznym jak w przypadku młodzieży z pełną sprawnością. – Podstawowym założeniem w naszej placówce jest uspołecznianie dzieci poprzez różne formy - wydarzenia czy zawody. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom i pomocom naukowym, nasi podopieczni mogą korzystać z kształcenia na wysokim poziomie. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i sportowo-rehabilitacyjną – mówi dyrektor Irena Jamróz.

Współpraca

Placówka współpracuje ze stowarzyszeniem „Sprawni Razem”, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu czy ZHP „Nieprzetarty Szlak”, a także z Zespołem Szkół Techniczno-Ekonomicznych i Małopolską Szkołą Gościnności (program „Bez Barier”) oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Krakowie. Uczestniczy ponadto w corocznej wymianie międzynarodowej z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego Młodzieży Niepełnosprawnej TSBW Husum w Niemczech. Rodziny uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wspiera działająca tu Fundacja „Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski”.

 Oliwier Bzowski