Dzień Seniora

Miasto 8 października 2019 Wydanie 37/2019
Dzień Seniora
Seniorzy na swoim święcie w MOKiS

We wtorek 1 października seniorzy mieli swoje święto. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy do sali lustrzanej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przybyli licznie przedstawiciele i sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Myślenickiego Klubu Seniora.

W spotkaniu uczestniczył inicjator uroczystości, burmistrz Jarosław Szlachetka, radny wojewódzki Robert Bylica oraz radny powiatu myślenickiego Władysław Kurowski. Spotkanie prowadził dyrektor MOKiS Piotr Szewczyk.

– Bardzo się cieszę że dzisiaj spotykamy się w takich połączonych siłach. Cieszę się, że spotykamy się właśnie tutaj, w Myślenickim Ośrodku Kultury, który powinien łączyć różne pokolenia, ale i samych seniorów. Chciałem podziękować Klubowi Seniora i Uniwersytetowi Trzeciego Wieku za działalność, którą państwo prowadzą na co dzień. (...) Mam też nadzieję, że dzięki rozpoczętemu remontowi piwnic, kolejne powierzchnie będą mogły służyć także państwu. Dziękuję, że pomimo zakończonej działalności zawodowej, chcą państwo swoją energię przekładać na działanie. To ważne, że chcecie być aktywni, bo świadczy to też o sile naszej gminy. Chciałbym, aby to wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych – powiedział Jarosław Szlachetka.

Burmistrz mówił również o źródłach finansowania działań senioralnych, ale także o pomocy ze strony gminy w aplikowaniu o te środki. Zapewnił o kontynuowaniu finansowania działań organizacji seniorów w następnych latach. Ponadto wspomniał o zbliżającym się rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Seniora dla tych, którzy potrzebują szczególnej opieki w czasie dnia. Nowy budynek Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpocznie swoją działalność od stycznia 2020 r.

Po wystąpieniu burmistrz przekazał na ręce Heleny Bujas z Myślenickiego Klubu Seniora i Haliny Kaczmarek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku okolicznościowe listy gratulacyjne. Obydwie panie przedstawiły działalność swoich organizacji i plany na przyszłość.

Możliwości wsparcia seniorów przez programy samorządu województwa małopolskiego omówił radny małopolski Robert Bylica, a wicedyrektor Natalia Nowacka zaprezentowała ofertę Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przygotowaną dla seniorów.

Uroczystość uświetniły występy dwóch utalentowanych wokalistek Anny i Julii Pitali, przygotowanych przez Roberta Bylicę (radny jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu). W repertuarze znalazły się takie piosenki jak np. Kolorowe Jarmarki, czy Lubię wracać. Występy młodych artystek zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Na przybyłych gości czekał poczęstunek.