Dzień Strażaka 2020: Obchody inne niż wszystkie

Dzień Strażaka 2020: Obchody inne niż wszystkie

W poniedziałek 4 maja świętowany jest corocznie Dzień Strażaka. Z uwagi na epidemię koronawirusa tym razem nie było wielkich, uroczystych przemarszów, apeli. Nie było, bo być nie może.

Niemniej dobrze, by strażacy mieli świadomość – i myślę, że jestem tu wyrazicielem, jeśli nie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, to z pewnością zdecydowanej ich większości – że nawet w tych trudnych warunkach naprawdę jesteśmy im wdzięczni za ich codzienną pracę.

Podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii NNMP w Myślenicach ks. kanonik Zdzisław Balon wraz z o. Michałem Pielą obecne były sztandary OSP Myślenice Dolne Przedmieście i OSP Myślenice Śródmieście oraz druhny i druhowie.

Jan T. Pitak Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Dolne Przedmieście