Edukacja przez... kiszenie kapusty

Edukacja przez... kiszenie kapusty
Edukacja przez… kiszenie kapusty

Dzieci z Jasienicy biorą udział w projekcie „Edukacja przez pracę”, realizowanym przez Stowarzyszenie  Inicjatyw Regionalnych „Dwa światy” w ramach konkursu ofert UMiG. Na ciekawych zajęciach spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca. W listopadzie uczestniczyły w pokazowym kiszeniu kapusty w Agrogościńcu Beskid w Jasienicy

Pokazowym, bo dorośli ubrali się na tę okazję w stroje regionalne, odtwarzali charakterystyczne obyczaje związane z tym działaniem gospodarskim, przypominali żarty, piosenki śpiewane przy takich okazjach i atmosferę panującą kiedyś przy wspólnych pracach gospodarskich. Dzieci szybciutko weszły w tę atmosferę, włączyły się w pracę i zabawę, dowiadując się przy okazji wielu nowych i ciekawych rzeczy.

Projekt „Edukacja przez pracę”, mający na celu promowanie aktywnego i alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, realizowany jest od 1 kwietnia do końca bieżącego roku. Nabór do projektu prowadzony był przez tablice ogłoszeń na terenie Jasienicy, strony internetowe Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich oraz bezpośrednio w szkole poprzez informacje ustne. W sumie w projekcie bierze udział 30 dzieci, które systematycznie i chętnie uczęszczają na wtorkowe zajęcia.

W ramach spotkań, które odbywały się w świetlicy Agrogościńca Beskid prowadzone były warsztaty plastyczne, bibułkarskie (wtedy to powstały kwiaty wręczane seniorom podczas ich święta), dzieci obserwowały pieczenie chleba i przygotowywanie wiejskiej kiełbasy. Podczas każdego spotkania częstowane były podwieczorkiem, a przy przygotowaniu części z nich, takich jak naleśniki czy racuchy – pomagały, więc podwieczorek smakował jeszcze bardziej.

Podczas spotkań czas umilał ich uczestnikom – jak niegdyś – wspólny śpiew, do którego przygrywał sołtys Robert Bylica, ucząc przy okazji dzieci dawnych piosenek jasienickich. Tak oto, przy okazji projektu, zawiązał się zespól regionalny „Młodzi Jasieniczanie”, który po raz pierwszy wystąpił w jasienickim Dniu Seniora i Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakończy się 10 grudnia podsumowaniem z obrzędami wigilijnymi. Dzieci wykonają wtedy drobne upominki (np. domki z piernika), które wręczą osobom samotnym i chorym z terenu Jasienicy.

(awz)