Energia ze składowiska

Energia ze składowiska

Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach przerabia ulatniający się gaz wysypiskowy na energię elektryczną i cieplną. To pierwsze tak duże odnawialne źródło energii w regionie

W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie, podczas którego burmistrz Maciej Ostrowski i prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Jerzy Podmokły symbolicznie uruchomili instalację przetwarzającą

wydobywający się ze składowiska gaz na energię, która będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania zakładu.

- Cieszę się, że udało się zrealizować tę inwestycję. Obserwując elektrownie wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii na zachodzie marzyłem, aby coś takiego powstało u nas. To duży krok w przód jaki wykonała gmina Myślenice. Dbając o otaczające nas środowisko musimy się rozwijać, stawiając na takie rozwiązania - podczas oficjalnego otwarcia mówił burmistrz Maciej Ostrowski.

Projekt realizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAGRA z Torunia. Zadanie zostało sfinansowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.359.745 zł brutto (2.731.500 zł netto).

Inwestycja powstała na obszarze 3,6 ha zamkniętego już składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach. W ramach inwestycji metodą wiercenia wykonano studnie odgazowujące, które przechwytują całkowicie wydobywający się gaz. Łącznie z 12 takich studni biogaz płynie do stacji zbiorczej, gdzie po oczyszczeniu i osuszeniu zostaje skierowany do agregatów kogeneracyjnych.

 

Ta instalacja powinna służyć przez długie lata

- w rozmowie z nami mówi Jerzy Podmokły, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach

 

- Składowisko odpadów jest w pewnym sensie reaktorem, w którym w sposób ciągły przebiegają procesy fizyko-chemiczne. W wyniku tych procesów powstaje gaz składowiskowy, którego głównym składnikiem jest metan. Z tego gazu wytwarzana jest energia elektryczna, którą wykorzystujemy na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. Podczas procesu produkcji energii elektrycznej wytwarzane jest także ciepło, które wykorzystujemy do celów technologicznych - między innymi osuszania paliwa alternatywnego RDF - wyjaśnia Jerzy Podmokły, prezes ZUO w Myślenicach.

Inwestycja spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz wpłynie na ochronę powietrza przed emisją gazu składowiskowego do atmosfery.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)