Forum kształcenia i zatrudnienia młodych

Forum kształcenia i zatrudnienia młodych

Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Reagując na potrzeby pracodawców oraz na intensywne zmiany na rynku pracy myślenicki wydział Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach tworzy przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oraz przyszli pracownicy

W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej na studiach wiedzy. Global Job Meeting to idea mająca na celu zaprezentowanie wymagań i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych i społecznych oraz jednocześnie pokazanie przyszłym pracownikom kierunków rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Reagując na potrzeby pracodawców oraz na intensywne zmiany na rynku pracy Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach tworzy przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oraz przyszli pracownicy. W siedzibie wydziału zamiejscowego w Myślenicach odbyła się V edycja „Global Job Meeting. Kompetencje na krajowym i międzynarodowym rynku pracy”. Uczestnikami seminarium byli uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach.

Młodzież uczestnicząca w Global Job Meeting miała możliwość zapoznania się z tematyką związaną m.in. z kształtowaniem kompetencji potrzebnych na rynku pracy, rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentacją, kompetencjami komunikacyjnymi i kooperacyjnymi, empatią i wrażliwością społeczną.

Powyższą problematykę poruszyli zagraniczni eksperci: prof. Jay Schrock - University of South Florida Sarasota-Manatee, David Matamala - Animafest Experience - praktyki w Hiszpanii, Karolina Wójcik - Algoos Work & Travel - praktyki w Grecji, Zafer Kilic - Uniwersytet Hasan Kalyoncu w Turcji. Przedstawione prezentacje multimedialne wyeksponowały wypowiedzi ekspertów. Kompetencje w zawodach przyszłości zaprezentowała dr Joanna Telus, dziekan Wydziału Pedagogicznego StSW w Kielcach.

Z punktu widzenia podejmowanych przez młodzież decyzji dotyczących dalszej drogi zawodowej podstawową wartością było spotkanie z przedstawicielami wybranych instytucji i firm, którzy przedstawili charakterystykę zawodów oraz wymagane umiejętności. Na „czerwonym dywanie”, kompetencje oczekiwane przez pracodawców oraz specyfikę pracy w danej dziedzinie przedstawili zaproszeni eksperci: z dziedziny architektury - Wiktor Kielan, Prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej; z dziedziny bezpieczeństwa - Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej w Myślenicach; z dziedziny opieki medycznej - Teresa Banowska, pielęgniarka naczelna SP ZOZ w Myślenicach, z dziedziny ekonomii - Milena Bałucka, Bank Spółdzielczy w Myślenicach, z dziedziny turystyki zagranicznej - Alona Shulischynska, studentka studiów na kierunku ekonomia. Podstawowe informacje dotyczące studenckich praktyk zagranicznych przedstawił dr Sebastian Jabłoński, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Pozyskaną w czasie seminarium wiedzę teoretyczną młodzież wzbogaciła o doświadczenia praktyczne realizowane podczas warsztatów doskonalenia kompetencji społecznych, zarządzania stresem, autoprezentacji, rozmów z pracodawcami, doradcami zawodowymi oraz trenerami biznesu i coachami. Warsztaty prowadzili doktorzy: Joanna Telus, Tomasz Konopka, Andrzej Kobiałka i Elżbieta Męcina-Bednarek, którzy na co dzień zajmują się rozwojem umiejętności społecznych i zawodowych.