Fundusze europejskie dla małopolskich samorządów

Region 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Fundusze europejskie dla małopolskich samorządów

Burmistrz Jarosław Szlachetka wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Fundusze Europejskie dla małopolskich samorządów”

Tematem przewodnim spotkania samorządowców z całego województwa było to, na jakie wsparcie mogą liczyć małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, jak duże dotacje mogą pozyskać z funduszy europejskich, budżetu województwa czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa oraz radny województwa Stanisław Bukowiec.

- Jesteśmy na początku pięcioletniej kadencji samorządu województwa. Aktualnie prowadzimy też prace związane z budżetem na najbliższy rok, dlatego dyskusja z państwem jest dla mnie niezwykle cenna. To właśnie dzięki naszej współpracy środki, którymi dysponuje samorząd województwa mogą być skutecznie i trafnie wydatkowane w państwa gminach - mówił podczas konferencji wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas konferencji omówiono plany dla małopolskich samorządów na realizację aż 16 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2019 roku. Środki finansowe będą dostępne na rozwój e-administracji, promocję postaw przedsiębiorczych, politykę energetyczną, ochronę środowiska, transport, rynek pracy, odnowę obszarów wiejskich, rozwój edukacji oraz integrację i usługi społeczne.

Strumień finansowy dla małopolskich gmin i powiatów popłynie także z budżetu Województwa Małopolskiego. W tegorocznych planach są działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ochrona dziedzictwa kulturalnego, edukacja i sport, bezpieczeństwo i drogi.

Samorządy mają również możliwość korzystania ze wsparcia rządowego przeznaczonego głównie na poprawę dróg samorządowych. Podczas konferencji temat szerzej naświetlił Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury (na zdjęciu z burmistrzem Jarosławem Szlachetką oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką). W tym roku będzie to rekordowa kwota - 6 miliardów zł.

Na pomoc mogą liczyć także miejscowości wiejskie - ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie działań wdrażanych przez samorząd województwa, zaplanowano w I kwartale 2019 roku nabór wniosków m.in. na wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Dodatkowo będą dostępne środki na projekty dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich np. na konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, w tym: udział w targach, promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki czy promocja rolnictwa ekologicznego. Możliwe są również dotacje w ramach naborów przeprowadzanych przez Lokalne Grupy Działania.

- Gmina Myślenice będzie starać się o pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych - zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, Funduszy Europejskich, jak również będziemy składać wnioski o współfinansowanie naszych inwestycji ze środków rządowych. Decyzje o tym, w których z omawianych programów weźmiemy udział podejmiemy po dokładnej analizie i dostosowaniu zaproponowanych możliwości do naszych planów na najbliższe lata - komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka.