Jubileusz

Fundusze na własną firmę

Fundusze na własną firmę

Na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Sułkowic Piotra Pułki przedstawiciele PUP, Urzędu Marszałkowskiego i MARG omówili aktualne programy wsparcia początkujących przedsiębiorców

Z aktualnymi możliwościami pozyskania funduszy, zasadami aplikowania o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jej rozwój oraz możliwymi formami wsparcia w kontekście podnoszenia kwalifikacji zapoznali przybyłych przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Bartłomiej Gąciarz i Dawid Przepiórka - specjaliści ds. funduszy unijnych, Izabela Młynarczyk - dyrektor PUP w Myślenicach oraz Jacek Krupa z Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Po zakończeniu spotkania ogólnego odbyły się konsultacje indywidualne. W spotkaniu wzięli też udział pracownicy Urzędu Miejskiego.

Reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego przedstawili obszerną prezentację na temat wsparcia z Funduszy Europejskich na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Podali programy, wskazali, gdzie można szukać źródeł wsparcia i kto może się o nie ubiegać. Od przedstawiciela Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zebrani dowiedzieli się również np. o rządowych programach pożyczkowych, takich jak: Wsparcie w starcie, który ma obowiązywać do końca tego roku, Przedsiębiorcza Małopolska dla istniejących podmiotów gospodarczych oraz o Inkubatorze przedsiębiorczości MARG. Dyrektor PUP przedstawiła m.in. informację na temat środków finansowych Funduszu Pracy, stażach, pracach interwencyjnych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Omówiła też sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Tomasz Pacułt