Funkcjonowanie Opieki Całodobowej w Myślenicach

Funkcjonowanie Opieki Całodobowej w Myślenicach

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, przyjęcia pacjentów w Całodobowej Opiece odbywać się będą TYLKO po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod nr tel.: 12-273-03-82 i zebraniu wywiadu lekarskiego.

Jednocześnie informujemy, że w ramach pełnionych usług każdy pacjent uzyskać może teleporadę lekarza (tel. 12-273-03-82) celem uniknięcia niekoniecznej wizyty w przychodni.

Teleporadę lekarza uzyskać możemy także w swoich poradniach, przypominamy również, że - mimo zamknięcia poradni - pacjenci mogą telefoniczne uzyskać e-zwolnienie, czy e-receptę.

W związku z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy wszystkich o szczególną rozwagę i zastosowanie się do komunikatów wydawanych przez odpowiednie służby i urzędy.