Gabinety profilaktyki zdrowotnej z nowym wyposażeniem

Region 17 kwietnia 2018 Wydanie 14/2018
Gabinety profilaktyki zdrowotnej
z nowym wyposażeniem

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, Powiat Myślenicki wystąpił z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajdujących się w szkołach, dla których jest organem prowadzącym

Pod koniec 2017 r. szkoły otrzymały dodatkowe środki finansowe na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetów pielęgniarki szkolnej- w sumie wartość przekazanej dotacji przekroczyła 26 tysięcy złotych.

W wyniku analizy dotyczącej potrzeb w zakresie wyposażenia szkół w odpowiedni sprzęt przeprowadzonej przez dyrektorów szkół, nowy sprzęt trafił do 5 placówek z terenu powiatu myślenickiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Boh. Monte Cassino w Lubniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

Każda ze szkół dysponuje gabinetem, który jest prowadzony przez podmiot do tego uprawniony, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej ze środków publicznych.

Szkoły posiadały gabinety profilaktyki zdrowotnej, jednak ich wyposażenie było bardzo wysłużone i wyeksploatowane. Dlatego należało dokonać kompleksowej wymiany sprzętu i wyposażenia. Powyższe działania z pewnością przyczynią się do poprawy jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach - podkreślił wicestarosta Tomasz Suś.

Dzięki pozyskanym środkom, gabinety profilaktyki zdrowotnej zostały wyposażone m.in.: w nowoczesne stoliki zabiegowe, szafki przeznaczone do przechowywania leków, wagi medyczne, aparaty do pomiaru ciśnienia, tablice do badania ostrości wzroku, szafy kartoteczne - przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, czy przenośne apteczki pierwszej pomocy.

Dobry sprzęt i nowoczesne wyposażenie to podstawa funkcjonowania gabinetów profilaktycznych w szkołach. Prowadzenie profilaktyki w pomieszczeniach zgodnych z obowiązującymi standardami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi jest dla nas bardzo istotne, także podczas prowadzenia zintegrowanej profilaktyki próchnicy na terenie powiatu. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z funduszy norweskich, zaangażowaniu gmin oraz samych podmiotów realizujących Program Profilaktyki Próchnicy, szkolne gabinety stomatologiczne spełniają najwyższe standardy i w niczym nie ustępują gabinetom stomatologicznym funkcjonującym poza szkołami. Teraz mamy do dyspozycji w ramach prowadzonych przez Powiat Myślenicki programów zdrowotnych dobrze wyposażone zarówno szkolne gabinety stomatologiczne, jak i pielęgniarskie - podsumował starosta Józef Tomal.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

OZ