Gałczyńskiego i Bema – rewitalizacja

Miasto 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Gałczyńskiego i Bema – rewitalizacja

Ulice Bema i część Gałczyńskiego na odcinku od Reja w stronę Słowackiego wzdłuż bloku nr 1 zostały zamknięte dla ruchu do końca października w związku z prowadzoną rewitalizacją rynku wraz z otoczeniem. Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu.

Na czas remontu wymienione odcinki ulic są zamknięte dla ruchu samochodowego, ale utrzymany jest ruch pieszy wzdłuż bloku na ul. Gałczyńskiego oraz budynków przy ul. Bema. Na odcinku ulicy Gałczyńskiego od Słowackiego do zatoki parkingowej okresowo wprowadzony został ruch dwukierunkowy z możliwością skrętu z ul. Słowackiego w ul. Gałczyńskiego. Samochody dostawcze do 3,5 t z zaopatrzeniem dla przedsiębiorców mających siedzibę firmy przy zamkniętych ulicach będą miały w tym okresie możliwość wjazdu na płytę rynku.

Mieszkańcy lub przedsiębiorcy korzystający z parkingów na ulicach Bema i Gałczyńskiego w ramach posiadanych zezwoleń parkingowych mogą parkować w strefach na terenie całego miasta. Prace na ulicach Bema i części Słowackiego są kontynuacją programu rewitalizacji rynku. W I etapie projektu wybudowane zostało Muzeum Niepodległości, a w II – przeprowadzony już został remont otoczenia Sanktuarium. Obecne prace otwierają szereg modernizacji ulic prowadzących do rynku oraz jego płyty głównej. Remont i przebudowa prowadzone będą odcinkami, tak by przez cały ten czas zminimalizowane były utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym. Zakończenie rewitalizacji planowane jest czwarty kwartał 2020 roku.

– Pierwszym etapem prac remontowych jest frezowanie asfaltu na ulicach Gałczyńskiego, Bema oraz Jordana. Przez cały okres prac będą występować pewne utrudnienia w ruchu samochodowym oraz czasowe zmiany organizacji ruchu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość zarówno mieszkańców, jak i kierowców – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Prace na Gałczyńskiego i Bema obejmują wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, nawierzchni chodników na kostkę porfirową przy Gałczyńskiego od strony rynku i przy ul. Bema, a na parkingach – na granit strzegomski.

Wykonawcą II etapu rewitalizacji jest krakowska firma AG System, a umowę na jej wykonanie burmistrz podpisał w lipcu. Prace rewitalizacyjne obejmą kolejno ulice: Gałczyńskiego, Bema, (Jordana frezowanie asfaltu) – wrzesień-październik, Jordana, Klakurki – listopad-grudzień 2019 r., Kościuszki – grudzień-styczeń-luty 2020 r., plac Kilińskiego – luty-marzec, Kilińskiego – marzec-kwiecień, rynek część południowo-zachodnia – kwiecień-maj, rynek część południowo-środkowa – maj-czerwiec, rynek część południowo-wschodnia – czerwiec-lipiec, rynek część północno-wschodnia – lipiec-sierpień, rynek część północno-środkowa – sierpień-wrzesień, rynek część północno-zachodnia – wrzesień – październik, rynek północna pierzeja – październik-listopad. Tak więc zakończenie prac przewidywane jest na 4. kwartał przyszłego roku.

Projekt „Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2” prowadzony jest w ramach programu rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Gmina Myślenice otrzymała na ten cel unijne dofinansowanie w wysokości prawie 25 milionów zł.