Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Rękawiczki jednorazowe oraz maseczki to teraz obowiązkowy atrybut każdego sklepowego konsumenta – od kilku tygodni musimy je nosić podczas zakupów. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo się ich pozbyć, żeby nie narazić się na mandat.

Przywykliśmy do obowiązku noszenia maseczek, robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach i do korzystania ze środków do dezynfekcji

rąk. Jak informuje Straż Miejska problem pojawia się wtedy, gdy środki ochrony osobistej przestają nam być potrzebne. Zużyte rękawiczki lub maseczki jednorazowe nie zawsze trafiają tam, gdzie powinny.

Przypominamy naszym mieszkańcom, że postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 regulują wytyczne ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi osoby zdrowe powinny wrzucić zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Niestety, wykorzystane wcześniej środki ochrony osobistej często wyrzucane są byle gdzie. Przypominamy, że zaśmiecając miejsce publiczne, możemy narazić się na mandat w wysokości do 500 zł. (Art. 145 Kodeksu wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.)

Co zrobić z maseczkami i rękawiczkami, które były używane przez osobę na kwarantannie lub w izolacji? W przypadku odpadów, które zostały wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które: były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, mają bezpośredni kontakt z zakażonymi lub są chore na COVID-19, obowiązuje następujące postępowanie: osoba, która przebywa w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości powinna spryskać worek preparatem wirusobójczym. Worka nie należy zgniatać. Wypełnia się go maksymalnie do 3/4 objętości.