Głosować będziemy na „płachcie”

Karta wyborcza na której będziemy oddawać głosy będzie miała formę tzw. „płachty”

W ocenie szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego karta ma być wygodna dla wyborcy, ułatwić pracę komisjom i zmniejszyć możliwość fałszowania głosów. Karta wyborcza w formie tzw. „książeczki” będzie stosowana, jeśli liczba komitetów wyborczych na liście wyborczej będzie większa niż 20.

Wybory samorządowe czekają nas 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta.