Głosowanie w Budżecie Obywatelskim - do 20 września do godz 15.00

Region 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim - do 20 września do godz 15.00

Znamy już listę zadań podanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim! Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice, którzy ukończyli 16 lat mają możliwość zdecydowania na co przeznaczony zostanie milion złotych z miejskiego budżetu w roku 2020. Głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania trwać będzie od 11 do 20 września.

Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło łącznie 46 zadań i spośród nich wybierzemy w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu w przyszłym roku. Każdy z mieszkańców Gminy Myślenice może oddać głos na zadanie w swoim miejscu zamieszkania, a także na jedno z siedmiu zadań ogólnomiejskich. Głosowanie możliwe jest zarówno elektronicznie na stronie www.bo.myslenice.pl, jak również w tradycyjnej formie papierowej, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do jednej z urn umieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie całej gminy. Zachęcam do promowania swoich projektów oraz licznego udziału w głosowaniu – tłumaczy burmistrz Jarosław Szlachetka.

Urny do głosowania umieszczone będą od 11 do 20 września między innymi w szkołach podstawowych we wszystkich sołectwach, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Punkcie Informacji Turystycznej MsiT itp. Karty do głosowania można pobrać na stronie www.bo.myslenice.pl, gdzie również można zagłosować elektronicznie, podając swój nuer telefonu i wpisując otrzymany SMS-em kod. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko w jednej formie, głos elektroniczny oraz papierowy oddany przez jedną osobę uznany będzie za nieważny.

- Spośród 51 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, pięć zostało odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej, w tym jedno z zadań zostało połączone z identycznym złożonym przez innego autora. Na etapie weryfikacji niektórych autorów wzywaliśmy do uzupełnień lub modyfikacji zadań tak, aby mieściły się w kosztach. W wielu przypadkach kosztorysy były niedoszacowane, w związku z czym wraz z akceptacją projektów autorzy otrzymywali w systemie Budżetu Obywatelskiego warunki, jakie muszą zostać spełnione w przypadku realizacji danego projektu. Wiele zadań będzie możliwe do realizacji do wyczerpania limitu środków zakładanych w kosztorysie – dodaje Marek Pajka z Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.

Jak oddać głos?

(Potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)

Głosowanie elektroniczne:

1. Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl

2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych

3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie

4. Potwierdź swój wybór - przepisując kod, który otrzymałeś SMSem

Głosowanie papierowe:

1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania ze strony www.bo.myslenice.pl

2. Wypełnij kartę wpisując dane osobowe oraz numer lub nazwę zadania ogólnomiejskiego i/lub okręgowego wpisując miejscowość lub okręg, w którym oddajesz głos.

3. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę wrzuć do urny w UMiG Myślenice lub jednym z wyznaczonych punktów

Głosowanie trwa do 20 września do godziny 15.00.

Lista punktów

 - Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach,

Sala Obsługi Klienta

- Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,

ul. Piłsudskiego 20

- Punkt Informacji Turystycznej MSIT,

ul. Rynek 27

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach (Chełm)

- Szkoła Podstawowa w Bęczarce

- Szkoła Podstawowa w Borzęcie

- Szkoła Podstawowa w Bysinie

- Szkoła Podstawowa w Drogini

- Szkoła Podstawowa w Głogoczowie

- Szkoła Podstawowa w Jasienicy

- Szkoła Podstawowa w Jaworniku

- Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

- Szkoła Podstawowa w Osieczanach

- Szkoła Podstawowa w Polance

- Szkoła Podstawowa w Porębie

- Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

- Szkoła Podstawowa w Zasani

- Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Słoneczna plaża na osiedlu

Zastanawiacie się: gdzie na osiedlu 1000-lecia jest rzeka? Otóż okazuje się, że fantazja ludzka nie zna granic i wcale nie potrzebuje rzeki, żeby wyobrazić sobie plażę. Znacznie ważniejsze jest, że są dzieci, piasek i ochota do zabawy.

A że na osiedlu wszystkich tych elementów jest pod dostatkiem, nie dziwi pomysł słonecznej plaży skierowany do Budżetu Obywatelskiego.

Nie żeby nam się ten pomysł podobał bardziej od innych – równie wspaniałych, ale urzekła nas fantazja. Swoją drogą, gdy za oknem pada, to człowiekowi przypomina się lato.

AWZ

Pobujajmy się w hamaku

Po serii różnych ciekawych pomysłów – hulajnogi i rowery elektryczne, kurtyny wodne – możemy mieć kolejne sympatyczne urozmaicenie w przestrzeni publicznej. Na parkowych drzewach mogą zawisnąć hamaki. Oczywiście jeśli wygrają głosowanie w Budżecie Obywatelskim.

W BO w tej edycji są same fantastyczne pomysły, a o to, który z nich wygra, można by się nawet zakładać. Gazeta rzecz jasna nie będzie żadnego z nich faworyzować, każdy werdykt przyjmie z satysfakcją i solidnie opisze. Ale gdy tak pomyśleć o pobujaniu się hamaku w letni dzień w cieniu drzew to… Miło pomarzyć.

AWZ