Gmina Myślenice trzecia w Polsce!

Gmina Myślenice trzecia w Polsce!

Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych gmin miejsko-wiejskich znalazły się Myślenice, które uplasowały się na trzeciej pozycji w Polsce!

Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki (według danych za 2016 r.) między innymi: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, czy też udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W grupie 616 gmin miejsko-wiejskich zwyciężyły:
1. Dziwnów (woj. zachodniopomorskie)
2. Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie)
3. Myślenice (woj. małopolskie)
4. Różan (woj. mazowieckie)
5. Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie)