Gmina Myślenice z dofinansowaniem na remont drogi w Jaworniku

Region 11 czerwca 2019 Wydanie 21/2019
Gmina Myślenice
z dofinansowaniem na remont drogi w Jaworniku

Promesę w wysokości 150 tys. zł na remont drogi gminnej w Jaworniku otrzymał burmistrz Jarosław Szlachetka z rąk wicemarszałków Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza.

- Pozyskujemy kolejne i konkretne dofinansowanie na inwestycje w Gminie Myślenice. Skorzystają na tym przede wszystkim rolnicy z Jawornika, bowiem otrzymane środki finansowe wpłyną na polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych. Słowa podziękowania

kieruję do marszałka Witolda Kozłowskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego, ponieważ to kolejne środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Myślenice z Urzędu Marszałkowskiego – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Zarząd województwa przeznaczył blisko 18 milionów złotych na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych. Spotkanie, na którym burmistrz odbierał promesę, odbyło się podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Dotacje odebrało blisko 170 gmin, w tym m.in.: Myślenice (150 tys. zł), Biały Dunajec (113 tys. zł), Dąbrowa Tarnowska (100 tys. zł), Wolbrom (150 tys. zł), czy Przeciszów (150 tys. zł).

- Wsparcie działań z zakresu ochrony gruntów rolnych na rzecz modernizacji dróg dojazdowych stanowi jedno z ważniejszych działań samorządu województwa. Przekazane środki wpłyną na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych dla wielu mieszkańców Małopolski – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka, wręczając samorządowcom promesy.