Akcja

Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych

Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych

W Domu Katolickim odbyła się IV edycja Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych dla przedszkolaków pt. „Witajcie w naszej bajce - polskie baśnie i legendy” zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach

Tematyka imprezy związana jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Głównymi celami przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy o historii naszego kraju i kształtowanie postaw patriotycznych, ale także popularyzowanie działań artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci oraz integracja środowiska przedszkolnego. Aktywność twórcza dziecka wyrażona w formie ruchowej, słownej, plastycznej jest budującą wartością dzieciństwa. Wartością, którą należy pielęgnować i rozbudzać.

Zabawy teatralne pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ukazywaniu piękna utworów literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wychowaniu społecznemu, wyzwalaniu twórczej ekspresji. Odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji, uczą dzieci samokontroli i współdziałania.

Umiejętności teatralne zaprezentowało 16 dziecięcych zespołów z przedszkoli z Gminy Myślenice. Prezentacje podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe: 4-, 5- i 6-latki. W jury zasiadły: Anna Ruśkowska - kierownik oddziału biblioteki dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach, Dorota Ruśkowska - założycielka i dyrektorka myślenickiego „Teatru w Stodole” oraz Agnieszka Słomka - prowadząca Amatorski Teatr im. ks. kard. Karola Wojtyły i Amatorski Teatr Osób Niepełnosprawnych „TereN”.

Wśród czterolatków wygrało PS nr 6 z przedstawieniem „Legendy małego przedszkolaka z Grodu Kraka”, 2m. PS nr 1 Myślenice - „Smok Wawelski”, 3m. PS w Bęczarce - „O smoku wawelskim”; dzieci 5-letnie: 1m. PS nr 5 w Myślenicach - „Bazyliszek”, 2m. PS nr 6 w Myślenicach „Wars i Sawa”, 3m. PS nr 2 w Myślenicach - „Meluzyna - legenda śląska”, PS nr 4 w Myślenicach - „Smok wawelski” - wyróżnienie. W najstarszej grupie wygrały dzieci z PS nr 5 w Myślenicach za przedstawienie „Jak powstało Zakopane”, 2m. PS nr 3 w Myślenicach - „Krakowska legenda o smoku”, 3m. PS nr 4 w Myślenicach - „Janosik”, PS w Drogini - „Kozucha Kłamczucha” - wyróżnienie, PS w Jaworniku - „Smok Łakomczuch” - nagroda jury dla najzabawniejszego smoka.

Za udział w przeglądzie przedszkola otrzymały statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza Macieja Ostrowskiego. Wręczając dyplomy i nagrody, jury wyraziło szczególne uznanie dla nauczycieli dzięki którym przedszkolaki mogą rozwijać swe talenty aktorskie i wyrażać siebie przez sztukę.

Elżbieta Trzcińska