Festiwal lata

„Gorce w Naturze 2000” w Bibliotece Pedagogicznej

Kultura 9 kwietnia 2019 Wydanie 14/209
„Gorce w Naturze 2000”
w Bibliotece Pedagogicznej

Piękna wystawa „Gorce w Naturze 2000”, przygotowana przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego i prezentująca ptaki, które można spotkać w gorczańskich lasach, do końca maja gości w myślenickiej Bibliotece Pedagogicznej.

Gorczańskie lasy i polany

Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy, zajmujący powierzchnię ok. siedmiu tysięcy hektarów, obejmuje ochroną centralną i północno-wschodnią część Gorców. Wielu z nas z własnych wędrówek zna zapewne rozległe gorczańskie polany, szczyty osiągające wysokość ponad 1000 m n.p.m. i widoczną z wielu miejsc imponującą panoramę Tatr. Największym naturalnym bogactwem tego obszaru są lasy, z zachowanymi fragmentami dawnej puszczy karpackiej. Najbardziej pierwotny charakter posiadają dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką. W piętrze regla górnego, na najwyższych wzniesieniach rośnie naturalny bór świerkowy. Wędrując po Gorcach można samemu zaobserwować, jak zmienia się drzewostan, jak, poddając się naturalnym procesom, drzewa dożywają sędziwego wieku i obumierają, ustępując miejsca młodemu pokoleniu.

Ponad 100 gatunków ptaków

Gorczańskie lasy i polany są siedliskiem mnóstwa roślin i zwierząt. Różnorodność drzewostanów sprzyja gniazdowaniu ptaków. Specjaliści podają, że w Gorcach można spotkać ponad 100 gatunków ptaków lęgowych. Są wśród nich tak rzadkie, jak np. głuszec, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka i dzięcioł białogrzbiety. W związku z występowaniem tych gatunków, główny kompleks Gorczańskiego Parku Narodowego został włączony do sieci „Natura 2000” jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Inne rzadkie gatunki spotykane w Gorcach to m.in.: bocian czarny, orzeł przedni, jarząbek, derkacz, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, zimorodek i gąsiorek Wszystkie te gatunki są wymienione w Dyrektywie Ptasiej, a ich liczebność kwalifikuje Gorce do międzynarodowych ptasich ostoi.

Upolowane obiektywem

Wystawa prezentowana w Bibliotece Pedagogicznej poświęcona jest chronionym gatunkom ptaków występujących w Gorcach. Zobaczyć na niej można piękne fotografie przedstawiające ptaki, które ze względu na ich rzadkość i płochliwość nieczęsto można z bliska zaobserwować w terenie. Zdjęcia zostały wykonane przez prawdziwych fachowców, w większości pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, którzy z pewnością poświęcili niejedną godzinę aby uchwycić obiektywem moment, w którym ptak ustawia się, jakby pozował do fotografii. Dzięki ich kunsztowi mamy możliwość zobaczyć, jak piękne są ptaki w ich naturalnym otoczeniu.

Zobaczyć warto

Wiosna to najlepsza pora do obserwowania ptaków w terenie. Nim wyruszymy na szlak, warto wstąpić na wystawę do Biblioteki Pedagogicznej aby obejrzeć fotografie ptaków, które, być może, uda nam się zobaczyć potem w naturze.

Do obejrzenia wystawy zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane przyrodą, a także klasy szkolne i grupy przedszkolne, dla których fotografie mogą być dobrym przygotowaniem do późniejszych samodzielnych obserwacji. Wystawa będzie czynna do końca maja w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny.

Dorota Kamińska