Górne Przedmieście na medal

Górne Przedmieście na medal
Fot. Paweł Biela

Najpoważniejszym przedsięwzięciem OSP na Górnym Przedmieściu było zabezpieczenie logistyczne małopolskiego zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przybyli goście zgodnie uznali, że jednostka wywiązała się z tego zadania na medal

Zebranie rozpoczął prezes Bogusław Tondera prośbą o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych druhów oraz powitał przybyłych gości: Jakuba Pachonia z Komendy Powiatowej PSP, Mariana Ćwierza z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, starostę Józefa Tomala, dyrektora UMiG Mieczysława Kęska, ks. proboszcza Adama Pawickiego i ks. wikarego Marcina Twardosza oraz Sebastiana Piwowarczyka, Agnieszkę i Krzysztofa Szklarzów - przedstawicieli zarządu Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, przewodniczącą Koła Gospodyń Halinę Bzowską, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych - Katarzynę Maślak, przedstawiciela Kółka Rolniczego - Ryszarda Wyrobka, delegację OSP Słupiec oraz sympatyków i sponsorów jednostki.

OSP Górne Przedmieście liczy 54 czynnych, 8 honorowych oraz 12 wspierających członków i ma za sobą bogatą, 130-letnią historię. Sprawozdanie za ubiegły roku przedstawili wiceprezes Maciej Górka i skarbnik Jacek Górka. Druhowie uczestniczyli w 8 akcjach gaszenia pożaru, 4 likwidacjach miejscowych zagrożeń oraz 14 razy wraz Myślenicką Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą - brali udział w akcjach poszukiwania osób zaginionych. Jednostka współpracuje z tą grupą i odbywa z nią wspólne ćwiczenia, podobnie jak ze Służbą Maltańską czy innymi jednostkami OSP i PSP. Druhowie pomagają przy organizacji i zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych przez UMiG, stowarzyszenia, kluby piłkarskie oraz strażackich, np. Derby Myślenic, Orszak Trzech Króli, Memoriał im. Stacha Cichonia, Droga Krzyżowa ulicami miasta, Turniej Rycerski, Msza św. na polanie Mikołaja, piknik integracyjny Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Piknik Bożonarodzeniowy na myślenickim rynku. W ubiegłym roku przygotowali i wykonali pełne zabezpieczenie logistyczne Wojewódzkiego Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na który przybyło ponad 1000 osób.

Oprócz tego, jak co roku uczestniczyli w świętach i uroczystościach kościelnych, zorganizowali cieszący się dużą popularnością festyn strażacki oraz wykonali zabezpieczenie logistyczne Dni Myślenic. Współpracowali z LKS Górki przy organizowaniu imprez sportowych. Jednostka prowadzi też pogadanki profilaktyczne dla dzieci oraz – wspólnie z LKS Górki - zajęcia w remizie podczas ferii zimowych.

W ubiegłym roku OSP Górne Przedmieście uzupełniała umundurowanie bojowe i sprzęt, w tym radiotelefony, torbę medyczną R1 z deską, odbiornik GPS, wentylator oddymiający, czujnik gazowy. Kupiła komplety stołów i ławek oraz namiot pneumatyczny, korzystając z różnych źródeł finansowania.

Goście dziękowali druhom z Górnego Przedmieścia za wzorową współpracę i za ciągłą gotowość do niesienia pomocy. Gratulowali osiągniętych sukcesów i życzyli realizacji zaplanowanych zadań oraz opieki św. Floriana.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)