Gospodynie! Na „Bój Regionów” marsz!

„Bitwa Regionów” – to konkurs na jedno danie dla stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.

Konkurs odbywa się o raz piąty, a organizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłosić do niego można jedno danie i drużynę trzech przedstawicielek organizacji.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:

1. etap – to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Krakowie;

2. etap – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania XXIV Konkursu Potraw Regionalnych w Czorsztynie 10 sierpnia 2019 r.;

3. etap – finał konkursu we wrześniu podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę organizacji i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie: www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf.

Kontakt:

Krzysztof Lewiński, tel.: 882773798, mail: krzysztof.lewinski@kowr.gov.pl

Joanna Aleksander, tel.: 606838908, mail: joanna.aleksander@kowr.gov.pl